KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERTEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür: Bayram GÜL
Tel: 0 256 444 80 09 – 1307
E-posta: istektemizlikisleri@efeler.be.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri
 • Efeler Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların (çöplerin) toplanması, katı atık düzenli depolama alanına nakliyesi,
 • Şehir temizliği, cadde ve sokakların süpürülmesi, evlerden çıkan bahçe ve bitki atıklarının toplanması taşınması,
 • Kış aylarında sobalı konutlarda oluşan kül ve cüruf atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve taşınması, haftanın her günü kurulan semt pazar yerlerinin temizliği,
 • Resmi bayramlarda tören alanlarının tören öncesi ve sonrasında temizliği, kurban bayramlarında kurban atıklarının toplanması nakliyesi, konser festival ve fuar alanlarının temizliği, kaza yerlerinin temizlenmesi,
 • Kent içerisinde bulunan tüm konteyner, çöp bidonu, bahçe tipi çöp sepeti, ambalaj kumbarası gibi aparatların temizliği tamiri bakımı, kaynak işleri, boyanması, dezenfeksiyonu, montajı hizmetleri, 
 • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının planlanması,
 • Atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrı olarak toplanması geçici olarak depolanması ve taşınabilir üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim edilmesi ve kontrolü işleri ile bu konularda halkı bilgilendirmek, eğitmek çeşitli görsel unsurlar ile duyurular yapmaktır

Müdürlüğümüz; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde katı atık toplama hizmeti sağlanan bölgelerde; Evsel katı atıkların toplanması, depolama sahasına kadar nakliyesine ilişkin çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli periyotlar halinde aksamadan yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. İlçemizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerinin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplayarak katı atık depolama alanına nakletmek, sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle, pazar yerleri, parklar ve benzeri alanları temizlemek, hizmet içi eğitimlerle iş gücümüzü arttırmak, halkımızı aydınlatmak için çeşitli görsel ve yazılı basından yararlanarak duyurular, ilanlar yapmak, çeşitli panel, söyleşi, eğitim vb. oturumlar düzenlemek ve tüm bunları gerçekleştirirken müspet bilimlerin ve mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan çalışmak görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Personel Tablosu ve Personel Görev Dağılımı

 * Müdürlüğümüz emrinde toplam 17 adet işçi, 4 adet memur ve 1 adet sözleşmeli personel (Çevre Mühendisi) görev yapmaktadır. Ayrıca 391 adet personel çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerlerinin temizlenmesi hizmetin satın alınması işi bünyesinde çalışmaktadır. Toplamda Müdürlüğümüz bünyesinde 413 personel görev almaktadır. Temizlik işleri müdürlüğüne çalışan işçi personelin tümüne iş sağlığı ve güvenliği uzmanından gerekli eğitim verilmiş ve eğitim sonunda da sertifikaları verilmiştir.

 Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanılan Araçlar

 Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerleri ile temizlenmesi işinde kullandığımız araç çeşitleri aşağıdaki gibidir. 8+1 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 15+1 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 6 m3 damperli çöp kamyonu, küçük tip süpürge aracı, büyük tip süpürge aracı, çift kabin pikap, kontrol binek aracı, servis aracı, konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, kaldırım süpürme aracı, arazöz, açık kasa kamyonet araçlarımızla çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerleri ile temizlenmesi işini yürütmekteyiz.

Evsel Katı Atıkların Toplanması

 Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçenin tüm mahallelerinden evsel katı atık toplama ve taşıma hizmetini; evsel katı atıkların üretim miktarına, evsel katı atıkların yoğunluğuna ve ihtiyaca göre sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Müdürlüğümüz mahallelerde üretilen evsel katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetini; İlçe Temizliği ve Katı Atık Toplama Programı doğrultusunda tüm Efeler İlçesi’nde sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz halkın katı atıkların toplanması hususunda bilgilendirilmesi amacıyla çevre ve insan sağlığı faktörleri de göz önüne alınarak bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, uyarılması amacıyla gerek çeşitli afiş ve pankartlarla, gerekse apartmanların ve konutların dış kapılarına yapıştırılan caddenin/sokağı çöp veya ambalaj atığı çıkarma gün ve saatlerini belirten stickerler ile ayrıca el ilanları ve görsel basın aracılığıyla çalışmalar yapmaktadır. Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü tarafından ortak bir çalışmaya imza atılarak “Temiz Bir Efeler İçin El Ele” projesini başlatmıştır. Proje kapsamında İlçemizdeki tüm pazarlarda sabah saatlerinde esnaflara çöp poşeti ve el broşürleri dağıtılarak gün sonunda ortaya çıkan meyve ve sebze artıklarını poşetlerinin içerisine koyarak tezgâh açtıkları yere bırakması sağlanmaktadır. Gün sonunda ise Zabıta ekipleri tarafından kontroller yapılarak uygulamaya uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kaynağında Ambalaj Atıkları Toplanması

Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarına depolanarak bertarafı yasaktır.

Ambalaj atığı üreticileri bağlı bulundukları belediyenin ambalaj ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve Belediyemizin toplama sistemine vermekle yükümlüdür.

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 24. Maddesinde “Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplama – ayırma faaliyetini kendisi veya sözleşme imzaladığı çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleştirir.” denilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalar arasında cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması protokolleri imzalanarak Ambalaj Atığı Toplama Sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Doğada bir cam şişenin 4000 yılda, plastik malzemenin 1000 yılda, pet şişenin 400 yılda yok olduğunu düşünürsek ambalaj atıklarının çevreye verdiği zararın boyutlarını gözler önüne sermiş oluruz.

Örneğin yeniden kazanılarak ekonomiye katılan alüminyumun kullanılması sıfırdan imal edilmesine oranla %95 enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Atık malzemelerin kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Ayrıca bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Bu kapsamda yapılan bu protokoller ile ambalaj atığı olarak sınıflandırılan kâğıt, karton, pet, plastik, alüminyum, cam vb. maddelerin diğer evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması için Efeler Belediyesi’nin mülki sınırları içerisinde ambalaj atıkları toplama programı ve yönetim planı oluşturacak bu program kapsamında okul – hastane – resmi kurumlar – market ve alış veriş merkezleri ile konutlarda yerleştirilecek iç mekan kutuları ve konteynerler ile ilçenin belirli noktalarına koyulan cam kumbaraları,atık kumbaraları ve pet şişe kumbaraları ile atıkların geri kazanımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Belediyemiz ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama-ayırma faaliyetini yürütmek amacıyla lisanslı Kaya Geri Dönüşüm firması ile 26.11.2015 tarihinde protokol imzalamıştır. Belediyemizin mülki sınırları içerisinde bulunan apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerlerde Belediyemizin oluşturmuş olduğu toplama sistemine ambalaj atıklarını vermekle yükümlüdür.

Haftalık Evsel Katı Atık (Çöp) Toplama Programı

 Haftalık katı atık toplama programının tablo ile gösterimi aşağıda verilmektedir.

MAHALLE ADI - ÇÖP TOPLAMA GÜNLERİ

GÜZELHİSAR MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

KURTULUŞ MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

MEŞRUTİYET MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

HASAN EFENDİ MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ZAFER MAHALLESİ Tabakhane Deresinden Aytepe’ye kadar PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ZEYBEK MAHALLESİ Otoyol gişeler güneyi PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

CUMA MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ORTA MAHALLE PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ATA MAHALLESİ Tepecik Yolu İle Hal Arası PAZARTESİ-ÇARŞAMBA -CUMA

ATA MAHALLESİ 1. Sanayi Altı İle Mezbaha Arası SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

GİRNE MAHALLESİ Girne Bulv.Meşrutiyet Bulv.Batı Gazi Bulv.güneyi PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

MİMAR SİNAN MAHALLESİ Girne Bulv.Batısı, Efekent, Ayko Evl, Küme Evler Dahil PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ Mezarlık Yolu-Hakkı Bey Caddesi PAZARTESİ-ÇARŞAMBA -CUMA

OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ Hakkı Bey Caddesi- Kadıköy Atatürk Bulv.Telsiz Tepe SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

EFELER MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

FATİH MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

YEDİEYLÜL MAHALLESİ İzmir Bulvarı- Çevre Bulvarı arası PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

KÖPRÜLÜ MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

KEMER MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

A. MENDERES MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

İSTİKLAL MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ILICABAŞI MAHALLESİ - TOPTAN GIDA ÇARIŞISI PAZARTESİ-SALI -ÇARŞAMBA-PERŞEMBE -CUMACUMARTESİ

MESUDİYE MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

1. SANAYİ BÖLGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

2. SANAYİ -3. SANAYİ - ÖZLEM SANAYİ BÖLGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

OVAEYMİR MAHALLESİ – YENİKÖY MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

ÇEŞTEPE MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

TEPECİK MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

KARDEŞKÖY MAHALLESİ – KIZILCAKÖY MAHALLESİ SALI – PERŞEMBE - CUMARTESİ

KUYULU MAHALLESİ – ŞEVKETİYE MAHALLESİ PAZARTESİ – ÇARŞAMBA – CUMA

IŞIKLI MAHALLESİ – KADIKÖY MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA – CUMARTESİ

 UMURLU MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

ARMUTLU, KOZALAKLI VE KARAHAYIT MAHALLESİ PAZARTESİ – PERŞEMBE

DALAMA MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – PERŞEMBE – CUMA –

YENİKÖY, DEREKÖY VE KIRIKLAR MAHALLESİ SALI – CUMA

GÖDRENLİ, ALANLI VE KULOĞULLARI MAHALLESİ ÇARŞAMBA – CUMARTESİ

MESUTLU, ŞAHNALI VE GÖLHİSAR MAHALLESİ PAZARTESİ – PERŞEMBE

TEPEKÖY, BALTAKÖY VE SIRALILAR MAHALLESİ SALI – CUMA

ÇİFTLİK, SAVRANDERE, BÖCEK VE BADEMLİ MAHALLESİ ÇARŞAMBA – CUMARTESİ

ÇAYYÜZÜ, TERZİLER, MUSLUCA, EĞRİKAVAK, İLYASDERE VE KUYUCULAR MAHALLESİ PAZARTESİ – CUMA

YILMAZKÖY, KOCAGÜR, İMAMKÖY, GÖLCÜK VE SERÇEKÖY MAHALLESİ SALI – CUMARTESİ

DAĞEYMİR, ZEYTİNKÖY, AMBARCIK, GÖZPINAR, ALATEPE, HOROZKÖY, BALIKIKÖY,KALFAKÖY, KONUKLU VE DANİŞMENT MAHALLESİ ÇARŞAMBA

YUKARIKAYACIK, ORTAKÖY, AŞAĞIKAYACIK, EMİRDOĞAN, KARAKÖY, PINARDERE,KENGER VE DOĞANKÖY MAH. PERŞEMBE

Mahallelerde Haftalık Evsel Katı Atık Toplama Programı Açıklama :

Yukarıda yer alan çalışma programı genel olarak hazırlanan haftalık evsel katı atık toplama programı olup daha ayrıntılı olarak hazırlanan evsel katı atık toplama planında bazı bölgelerde ihtiyaçlara ve tespitlere göre değişiklikler olabilmektedir.

Evsel Katı Atık (Çöp) Çıkartma Gün ve Saatleri Uygulaması

 Yapılan gözlemler neticesinde öncelikle şehir temizliği ve katı atıkların toplanması nakliyesi programında çok ayrıntılı, kapsamlı, ciddi gerçekçi ve uygulanabilir bir revizyona gidilmesi sonucuna varılmış ve bunun üzerine Müdürlüğümüzde çalışan ve işi ilk planda uygulamaya çalışan tüm temizlik aracı şoförleri ve işçileriyle toplantılar, hizmet içi eğitimler yapılmış bütün kentin temizliği gün-gün, saat-saat, dakika-dakika, sokak-sokak programlanmıştır. Öncelikle kendi şoför ve işçilerimizin bu çalışmayı özümsemesi, sahiplenmesi sağlanmış çalışmamız tabanda başlamış ve % 100 uygulanabilir hale gelmiştir. Buna göre temizlik araçlarının çalışma rotaları ve her sokağın çöp toplama günü ile, çöp toplanma saati belirlenmiş hazırlanan bu çalışma programlarına göre de vatandaşımızın çöp çıkartma günü ve çöp çıkartma saatleri sokak-sokak, cadde-cadde saptanmıştır. Saptanan çöp çıkartma gün ve saatlerini gösteren bilgilendirici stickerler bilhassa gerek cadde veya sokağın dar olmasından gerekse işyeri ve apartmanların çok yoğun olmasından ötürü çöp konteyneri konulamayan sokaklarda bulunan her apartmanın ana giriş kapısına ve posta kutularına tek tek yapıştırılmış böylelikle vatandaşlarımızın, apartmanın ana giriş kapısına ve posta kutularına yapıştırılan bu stickerlara bakarak çöpünü haftanın hangi gününde ve hangi saatlerinde çıkartacağını kolaylıkla öğrenebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca renkli ve dikkat çeken büyük ebatlarda afişler hazırlanarak kıraathanelere, muhtarlıklara, okullara, işyerlerine asılarak da uygulamanın dikkat çekmesi sağlanmıştır. Bu çalışma programımız bugün başarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışma ve uygulama sayesinde hayatımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz cadde ve sokaklarda zamansız çıkartılan çöplerin önüne geçilmiş, görüntü ve çevre kirliliği ortadan kalkmıştır.

Çöp Konteynerlerinin Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi

Çöp konteynerlerinin, çöp bidonlarının, çöp kamyonlarının, ve çeşitli bakteri-virüs üreyen noktaların dezenfeksiyonu ve temizliği, için Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Konteyner ve silindirik çöp bidonları Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde sürekli olarak tamir edilmekte, onarılmakta, bakımı yapılmakta en son boyası ve yazıları yenilenerek tekrar kullanıma sunulmaktadır. Her ne kadar onarımı, bakımı ve boyanması yapılsa da bakteri virüs gibi oluşan üremeleri yok eden, ayrıca uzun bir süre üreme oluşmasını engelleyen, uygulandığı noktada kalıcı olabilen, ayrıca istenmeyen kokuları da yok eden, anti bakteriyel dezenfektan ürünler ile; kentimizde vatandaşımızın kullanımına sunulan çöp konteynerleri – çöp bidonları – çöp sepetleri bulunduğu yerde sürekli olarak dezenfekte edilmektedir.

Efeler Belediyesi Sınırlarında Oluşan Evsel Katı Atık Miktarları

Efeler Belediyesi sınırları dahilinde ifa edilen çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerlerinin temizlenmesi hizmeti satın alınması işine 2014 yılı günlük evsel atık ortalaması 237,68 ton/gün’ dür. Bu rakam 2016  yılı sonu itibari ile hesaplandığında günlük evsel katı atık toplama oranı yaklaşık 276 ton olarak ortaya çıkmaktadır. Buda ilçemizin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koymaktadır.

Atık Pillerin Toplanması 

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Piller, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, cep telefonlarında, oyuncaklarda v.b. yerlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması gerekmektedir. Ayrıca pillerdeki tehlikeli ve zararlı metallerin azaltılması da zaruri bir konudur. Atık piller emniyetli şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Atık pillerde çöpe atıldığı zaman hava, su ve toprak kaynaklarını kirletir. Bir adet pil 4 m3 toprağı zehirlemektedir. 1 pil 800 m2 alanı kirletir ki 1 cm toprak oluşması için 100- 2000 yıl gereklidir. Amaç; atık halindeki pillerin çevreyi kirletmesini önlemek için doğrudan veya dolaylı alıcı ortama verilmesini engellemek evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamaktır. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında 2014 yılında protokol yapılarak atık pillerin toplanma faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırılmıştır. Buna göre Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından Belediyemize verilen atık pil kutuları, afişleri, stickerleri ve broşürleri; tüm okullarda, resmi kurum binalarında, mahalle muhtarlıklarında, alışveriş merkezlerinde, hastane ve sağlık ocaklarında kullanıma sunulmuştur. Belirtilen noktalara yerleştirilen atık pil bidonu ve atık pil kutularında biriken atık piller Belediyemiz tarafından görevlendirilen bir araç ile toplanarak inşa edilen atık pil geçici deposunda geçici bir süre saklanmakta ve tüm atık piller belirli bir miktara ulaştığında Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile irtibata geçilerek toplanan atık piller teslim edilmektedir.

Belediyemiz her sene ödüllü atık pil toplama kamoanyası yürüterek, dereceye girenlere çeşitli ödüller vermekte, halkın bilinçlenmesini sağlamaktadır.

Efeler Belediyesi Atık Yağ Toplama Kampanyası

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Alıcı ortamı kirleterek, ortamda yaşayan canlıların yaşam alanlarını yok ederek tahribata yol açar. Atık yağlar suya karıştığı zaman; temiz su yüzeyini kaplar ve suyun hava ile temasını engeller. Havadan suya oksijen transferini önler, zamanla oksijenin azalmasına sebep olur. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.

Lavaboya döküldüğünde; kanalizasyon sistemine sıvanır. Kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına borunun daralmasına ayrıca; % 40 oranında kanalizasyon sisteminin tıkanmasına sebep olur.

Kanalizasyona dökülen yağlar atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. Evsel atık sular genel olarak biyolojik olarak arıtılırlar. Evsel atık su içinde bulunan yağları biyolojik olarak arıtmak mümkün değildir.  Ayrıca biyolojik arıtmada faaliyet gösteren bakteriler yağ ve gresle kaplanarak aktiviteleri engellenir. Atık suyun KOI ve BOI’sinde ciddi artışlara neden olur.  Sonu arıtma ile bitmeyen atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar.

Bitkisel yağ atıklarının çöp içerisine atılması veya dökülmesi yasaktır. Çöpe dökülen atık yağlar çöp depolama alanında sık sık yangın çıkmasına neden olmaktadır. Çöp depolama alanı işleticileri kızartma yağlarının çöpe karışmamasını isterler. Köpekler, ayılar ve bazı kuş türleri (martı gibi) bitkisel ve hayvansal yağ atıklarını severler. Bu durum hayvanların bu depolama alanına gelmesine neden olur.

Kullanılmış yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olabilir. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Atık yağlar soba, fırın gibi yerlerde yakılması yasaktır. Atık yağlar yakıldığı takdirde içindeki ağır metal ve klor bileşenleri hava ile birlikte, atmosfere salınarak hava kirliliğine neden olmaktadır.

Toprağa döküldüğü zaman toprağın yapısını bozar verim kaybına neden olur dolayısıyla bitkilere zarar verir. En önemli yaşam kaynağımız olan sularımızı, hızla kirletir. İnsan sağlığı açısından oldukça zararlıdır.

Lokanta, restoran, fast food, hazır yemek, pişirme merkezlerinde kızartmalık yağ gereğinden fazla kullanıldığı zaman kimyasal yapısı bozulur. Sağlığımızı tehlike altına sokar.

Atık yağlar su kirliliğinin % 25 ini oluşturur. Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle bir milyon litre içme suyu kullanılamaz hale gelmektedir.    

Bu kampanyamızın amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını sağlamaktır. Çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağları, bitkisel atık yağ toplama sistemine verilmesi gerekmektedir.

06.06.2015 tarih ve 29378 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği bitkisel atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması hususundaki hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler. Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1. maddesinde bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir denilmektedir.

Ayrıca yönetmeliğin Genel İlkeler başlıklı 5. Maddesinde;

Bitkisel atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ile yeraltı suyuna, denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemelerle belirlenen sınır değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılması yasaktır,

Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya işletmeler bu yağın toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler,

Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık yağlar toplanmaz denilmektedir.

Yine yönetmeliğin Belediyelerce Alınacak Tedbirler başlıklı 8. Maddesinde ;

Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir.

 İl, ilçe ve belde belediyeleri; a) Sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla, b) Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirmek ve toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlüğüne bilgi vermekle, görevli ve yetkilidir denilmektedir.

Efeler Belediyesi ve Kolza Biodizel ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş. arasında bitkisel atık yağların toplanması amacıyla protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda öncelikle Belediyemiz sınırlarında bulunan 14 mahalle muhtarlığında atık yağ toplama noktaları (1-Güzelhisar Mah. Muh., 2-Fatih Mah. Muh., 3-A.Menderes Mah. Muh., 4-Orta Mah. Muh., 5-Yedieylül Mah. Muh., 6-Ata Mah. Muh., 7-Cuma Mah. Muh., 8-Cumhuriyet Mah. Muh., 9-Köprülü – Veysi Paşa Mah. Muh., 10-Kurtuluş Mah. Muh., 11-M.Sinan Mah. Muh., 12-Zafer Mah. Muh., 13-Efeler Mah. Muh., 14-Kemer Mah. Muh.)  oluşturulmuştur. Hali hazırda İlçemiz sınırlarında bulunan 175 bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş ve işletme ile yıllık sözleşme yapılmıştır. Ayrıca bazı okullar, yurtlar ve kamu kurumlarında da toplama noktaları bulunmakta olup İlçemiz sınırları dahilinde yaklaşık olarak 200 noktadan bitkisel atık yağ toplanmaktadır. Daha sonra vatandaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilerek bu doğrultuda toplama noktaları arttırılacaktır. Vatandaşlarımız biriktirmiş oldukları bitkisel atık yağlarını bu toplama noktalarına getirerek çevrenin korunmasına destek sağlamış olacaklardır. Ayrıca 5 lt atık yağ getiren vatandaşlarımıza hediye olarak bulaşık deterjanı takdim edilecektir. Toplama noktalarında biriktirilen atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzin, Lisanslı Atık Yağ Geri Kazanım Firması tarafından tekrar değerlendirilerek atık yağların doğaya ve canlılara vereceği zarar engellenmiş olacaktır. Yaklaşık 33 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır.

 

Galeri

Bilindiği üzere Belediyemiz 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile ihdas olunmuş ve 01.04.2014 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

            Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü yukarıda anılan tarihten bu tarafa 1. Maddenin “3” nolu bendi ile ihdas olunanlarda dahil olmak üzere 85 adet mahalleden oluşmaktadır.

            Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce tüm mahallelerimizde görev alanımızla ilgili tüm hizmetler hassasiyetle yürütülmekte zaman zaman gelen istek ve şikayetlerinde giderilmesi noktasında derhal gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

            Bu anlamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce 2014 yılında temizlik ihalesi yapılmış olup, evsel katı atıkların toplanması, temizlenmesi ve taşınması hassasiyetle ve aralıksız devam etmektedir. Çöp toplama hizmetimizle ilgili veriler ele alındığında ise 27 aylık süreçte 223.823.633,00 kg. çöp toplanmış olup, bu da aylık 8.289.764,00 kg.ye, günlük ise 276.325,00 Kg. ye yani yaklaşık 276 tona tekabül etmektedir.

            Bunun yanında aynı süreç içerisinde hem cam şişe atıklarının toplanması hem de kağıt atık ve atık ambalajların toplanması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış olan 2 adet firma ile ve atık yağların toplanması konusunda da 1 adet firma ile protokol imzalanmış ve bu güne kadar 1.131.500,00 kg. cam, 1.449.200,00 kg. ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılmıştır.

            Yine yukarıda da bahsedildiği üzere temizlik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilebilmesi noktasında 369 temizlik personeli (taşeron), 15 işçi, 1 Çevre Mühendisi  3 Memur ve 63 adet temizlik aracı ile hizmet verilmektedir.

            Yine bu süreçte temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1750 adet 800 lt. lik çöp konteyneri, 500 adet silindirik çöp kazanı ve 250 adet ayaklı çöp sepeti alımı gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında da yine Belediyemizce daha iyi temizlik hizmetinin sunulması noktasında 1000 adet 800 lt. lik çöp konteyneri alımı için ihaleye çıkılmıştır. Yine bu kapsamda fiili imkansızlık nedeniyle 800 lt. lik çöp konteynerinin konulamadığı sokaklara, 240 lt. lik plastik çöp konteyneri alımı için çalışmalara başlanılmıştır.

            Ayrıca çöp poşet uygulaması yapılan mahallelerimizde (çöp konteyneri uygulamasının fiili imkansızlıktan dolayı yapılamaması nedeniyle) bina giriş kapılarına çöp toplama gün ve saatlerini gösterir stickerler  yapıştırılmış, duyurular yapılmış ve çöplerin uygun zamanlarda dışarıya konulması sağlanmıştır. Tüm Pazar yerlerinde pazarcı esnafımıza poşet dağıtımı yapılarak atıklarının buraya biriktirilmesi sağlanmakta ve Pazar yerinin minimum noktada kirletilmesi hedeflenmektedir.

            Yine Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce hem çocuk ve gençlerimize çevre bilinç ve hassasiyetinin yerleştirilmesi hem de çevrenin olumsuz dış etkenlerden korunması amacı ile atık pil toplama kampanyaları düzenlenmiş, bu anlamda 2015 yılında yaklaşık 2.000,00 kg. ve 2016 yılında da 2300,00 kg. atık pil toplanmıştır. 2017 yılında da aynı kampanyalar düzenlenecek olup, bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmış ve halen de devam etmektedir.

            Okullar ve ilgili kurumlarla bir araya gelinerek çevre bilinci, geri dönüşüm, atıklar hakkında eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

Hizmet Standartları

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

S.NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMET

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

Evsel atıkların alınması

Şifai başvuru yeterli (yazılı olarakta başvurulabilir)

Aynı gün

2

Atık pillerin toplanması

Yazılı, e-mail veya şifai başvuru

7 gün içinde

3

Bilgi edinme hakkı

Yazılı başvuru

15 iş gini içinde

4

Konteyner ilaçlama

Şifai başvuru yeterli

2 gün içinde

5

Hakediş hazırlanması

Yazılı talep, sigorta ve vergi borcu yazıları, maaş bordrosu, kantar fişleri, puantaj

 

5 gün

6

İş bitirme belgesi

Yazılı talep ve kesin kabul tutanağı

3 gün

7

Konteyner kaldırılması talebi

Yazılı başvuru

15 gün

8

Konteyner konulması talebi

Yazılı başvuru

7 gün

9

Konteyner ile ilgili şikayet (çöp taşması)

Şifai veya yazılı başvuru yapılabilir

Aynı gün

10

Sokak veya boş arsa temizliği

Yazılı, e-mail veya şifai başvuru yeterli

2 gün

11

Çöp ev temizliği

Yazılı başvuru

Encümen kararınının çıkmasını müteakip 2 gün

12

Temizlik personeli hakkında şikayet

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

3 gün

13

Süpürme işlemi ile ilgili şikayetler

Şifai başvuru yeterli

2 gün

14

Konteyner yıkama

Yazılı veya şifai başvuru

3 gün

15

Hayvan ölüsü kaldırma vb.

Şifai başvuru yeterli

Aynı gün

16

Kurban satış yerlerinin temizliği

Şifai başvuru yeterli

Aynı gün

17

Kamu Kurum ve kuruluşlarının talepleri

Yazılı, e-mail veya şifai olarak başvuru gerekir

5 iş günü

18

Şikayet ve istek talepleri

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

5 iş günü

19

Atık akülerin toplanması

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

5 gün

Müdürlük Yönetmeliği

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

 

AMAÇ

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Efeler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş,  görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2- Bu yönetmelik, Efeler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini, Belediyenin genel teşkilat yapısı içindeki yerini, diğer birimler ile olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

YASAL DAYANAK

MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar, ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye                     : Efeler Belediyesini,

Başkan                                   : Efeler Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı     : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

Müdür                        : Temizlik İşleri Müdürünü,

Müdürlük                   : Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü,

Personel                      : Müdürlüğe bağlı çalışan tüm memur ve işçileri, diğer personeli

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT ve BAĞLILIK

.

TEŞKİLAT

MADDE 5- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)Müdür

b)Memurlar

c)İşçiler

d)Diğer Personel

( 2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a)Müdür

b)Kontrol Birimi

-Kontrol Şefi

-Vardiya Çavuşu 

c)Büro Personeli

(3) Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde; birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği görevlendirmesi yapılabilir.

  

BAĞLILIK

MADDE 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.  Başkan bu görevi bizzat veya görevlendirme eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 7-

(1)       Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla görevli bir birimdir.

(2)       Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.

(3)       Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizliğinin yapılmasını sağlamak. (Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2014 tarih ve 28 sayılı Kararı dikkate alınmak suretiyle)

(4)       Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve aktarma istasyonları ve bertaraf tesisine naklinin yapılmasını sağlamak.

(5)       Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplatılarak bertaraf alanlarına naklettirmek ve bu alanların yıkanarak temizliğini yaptırmak.

(6)Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini ve bakım, onarımının yapılmasını sağlamak.

(7)Çöp konteynerlerinin, konteyner yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

(8)       Kentsel temizlik hizmetini yürüten yüklenici firma ile Belediye arasında iletişimi sağlamak, firmanın çalışmalarını denetlemek, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin ve teslim edilmesini sağlamak.

(9)       Kentin gerek alansal ve gerekse nüfus olarak gelişmesine göre katı atık toplama planında gerekli değişiklikleri, düzenlemeleri yapmak, gereken esasları, kuralları vatandaşa duyurmak.

(10)     Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri  değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.

(11)Temizlik hizmetinde kullanılacak araç parkını oluşturmak.

(12)Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak

(13)Kent temizliği ve çevre bilinci gibi hususlarda, resmi kurumlarda, okullarda eğitim seminerleri düzenlemek, düzenlemelere katılmak yazılı ve görsel basından faydalanarak vatandaşı aydınlatmak ve bilinçlendirmek.

(14)Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasını sağlamak.

(15)Vatandaştan, çevreden, halktan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta Memurları eşliğinde yaptırmak.

(16)Hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilen şehir temizliği ve katı atıkların toplanması nakliyesi hizmeti kapsamında gerekli işçi sayısı, araç gereç ve ekipmanlarının tespitini yapmak ve bu hususta hazırlanan ihale hakkediş dosyalarını kontrol etmek ve onaylamak.

(17)Kentin alansal ve nüfus olarak gelişmesi doğrultusunda yeni iş makinesi, çeşitli mekaniksel temizlik araçları diğer ekip ve ekipmanları ve katı atık toplama araçları ihtiyaçlarını tespit etmek.

(18)Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.

(19)4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre birime gelen her başvurunun gereğini yapmak.

(20)Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ihale yoluyla temin etmek. 

(21)Müdürlüğün yıllık performans hedeflerini belirlemek.

(22)Yıllık, aylık faaliyet raporu düzenlemek.

 

MÜDÜRLÜK YETKİSİ

MADDE 8- Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

           

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

MADDE 9- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla, sorumluluk duygusuyla, sosyal devlet ve belediyeciliğin gereklerine uyarak yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 10- Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Temizlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışmalarından, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

(1)Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.

(2)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile Müdürlüğü için; Başkanlığın amaçları, politikaları, bütçeler ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak

(3)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile kendisine bağlı görev yerlerinde işlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için personel görev dağılımını yapmak, uygulamayı denetlemek, ekiplerin uyum ve eşgüdüm içerisinde, verimli çalışmasını sağlamak.

(4)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile görev alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla bağlantı kurmak, işbirliği yapmak, üst makamlara bilgi vermek.

(5)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, hazırlanan  bütçeyi Belediye Meclisine onayına sunmak.

(6)Personelin yıllık izin kullanma zamanlarını tespit etmek, personelin devam/devamsızlığını kontrol etmek.

(7)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak, uygulamak.

(8)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere; Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize etmek.

(9)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek, önemli evrakları usulüne uygun muhafaza etmek veya edilmesini sağlamak.

(10)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yasa ve diğer mevzuata uygun olarak yerine getirmek. .

(11)Sosyal çevreci belediyecilik anlayışı ile gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapmak.

(12)Birimin hizmetlerinin aksamadan en uygun şekilde yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımının gerçekleşmesini sağlamak.

(13)Vatandaş şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

(14)Müdürlük faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

(15)Yokluğunda Belediye Başkanı’nın onaylayacağı bir kişi müdüre vekalet eder. Vekil, müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.

(16)Hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilen şehir temizliği ve katı atıkların toplanması nakliyesi hizmeti kapsamında gerekli işçi sayısı, araç gereç ve ekipmanlarının tespitini yapmak, denetlemek ve bu hususta hazırlanan ihale hakediş dosyalarını ilgili mevzuata göre tanzim etmek, onaylamak.

 

 

KONTROL TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 11- Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

            Temizlik İşleri Kontrol Birimi’nin yetki ve sorumlulukları;

(1)Mal ve hizmet alımı işinin sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kontrolü yapmak, görülen aksaklıkları tutanak haline getirerek Müdüre sunmak.

(2)Yüklenici firma tarafından yürütülen işlerin iş bitim tarihine kadar kabule hazır hale gelmesini sağlamak, süresinde bitirilmeyen işler için gerekli yazışmalar yaparak yüklenici hakkında sözleşme, ihale, teknik şartnamede vs. belirtilen şekilde cezai işlem yapmak, Müdüre bilgi vermek.

(3) Kendisine havale edilen evrakların gereğini yapmak.

(4)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmektir.

(5)Hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilen şehir temizliği ve katı atıkların toplanması nakliyesi hizmeti kapsamında gerekli işçi sayısı, araç gereç ve ekipmanlarının tespitini yapmak ve bu hususta hazırlanan ihale hakediş dosyalarını kontrol etmek ve onaylamak.

 

 

KONTROL ŞEFİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 12- Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

(1)Kentsel temizlik hizmet işinin sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kontrolü yapmak, görülen aksaklıkları tutanak haline getirerek Müdürlüğe sunmak.

(2) Yüklenici firma tarafından yürütülen, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerin çöplerinin düzenli bir şekilde toplanıp, aktarma İstasyonu ya da Düzenli Depolama Alanına nakledilmesi işini kontrol etmek

(3)İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf, hafriyat atığı, ve eski ev eşyalarının toplanarak, döküm alanlarına naklini sağlamak.

(4)Çöp toplama işinde kullanılan konteynerlerin ve etrafının her zaman temiz olup olmadığını kontrol etmek.

(5)Bakıma ihtiyaç duyulan konteynerleri tespit edip, bakım onarımının yapılmasını sağlamak. 

(6)İlçemiz sınırları içinde bulunan ana arterler ve tüm sokakların, tüm sorumluluk alanlarının programa göre süpürülüp süpürülmediğini kontrol etmek.

(7)İlçemiz sınırları içinde kurulan pazaryerlerinin çöplerinin toplanmasını ve yıkanarak dezenfekte edilip edilmediğini kontrol etmek

(8)Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz, bakımlı ve hizmet için uygun  olup olmadığını kontrol etmek

(9)Kaçak olarak döküm yapan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşları tespit edilmesini sağlamak. 

(10)Çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta Memurları eşliğinde yaptırmak

(11)Kendisine havale edilen evrakların ve diğer işlerin gereğini yapmak.

(12)Sorumluluğunda çalışan tüm işçi personelin çalışma programını ve iş akışını düzenlemek.

(13)Amirlerince, ilgili  kanun, tüzük, yönetmelik, mevzuat , genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilen her türlü görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.

(14)Yaptığı çalışmalar hakkında Müdürüne düzenli olarak bilgi vermek.

(15)Hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilen şehir temizliği ve katı atıkların toplanması, nakliyesi hizmetinin işin gerektiği gibi yapıldığını kontrol etmek, denetlemek.

 

VARDİYA ÇAVUŞUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 13- Direkt olarak Kontrol Şefine bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Kontrol Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.

Temizlikten Sorumlu Vardiya Çavuşu :

(1)Kentsel temizlik hizmet işinin sözleşmesine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kontrolü yapmak, görülen aksaklıkları tutanak haline getirerek Müdürlüğe sunmak.

 1. Yüklenici firma tarafından yürütülen, sorumluluğundaki mahallelerin çöplerinin düzenli bir şekilde toplanıp, Transfer İstasyonu ya da Düzenli Depolama Alanına nakledilmesi işini kontrol etmek.

(3)Sorumluluğundaki bölgelerde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf, hafriyat atığı, ve eski ev eşyalarının toplanarak, döküm alanlarına naklinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 

 1. Sorumluluğundaki bölgelerde çöp toplama işinde kullanılan konteynerlerin ve etrafının her zaman temiz olup olmadığını, hizmetin gereklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek.

(5)Bakım ve onarım ihtiyaç duyulan konteynerleri tespit etmek, yüklenici firmaya Sorumluluğunda bulunan ana arterler ve sokakların ve tüm sorumluluk alanlarının programa göre süpürülüp süpürülmediğini kontrol etmek.

 1. Sorumluluğundaki bölgede kurulan pazaryerlerinin çöplerinin toplanmasını ve yıkanarak dezenfekte edilip edilmediğini kontrol etmek.
 2. Sorumluluğundaki bölgelerde kaçak olarak döküm yapan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşları tespit etmek ivedilikle kontrol şefine iletmek.
 3. Sorumluluğunda bulunan bina ve imarlı arsa sahiplerinin gerektiği kadar çöp toplama kapları koymalarını ve bunların kontrol altında tutulmasını sağlamak

(9)Kendisine havale edilen evrakların ve diğer işlerin gereğini yapmak.

(10)Amirlerince, ilgili  kanun, tüzük, yönetmelik, mevzuat, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilen her türlü görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.

(11)Temizlik hizmetinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit edip, ivedilikle Kontrol Şefine iletmek.

(12)Yaptığı çalışmalar ve görülen aksaklıklar hakkında kontrol şefine düzenli olarak bilgi vermek.

(13)Hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilen şehir temizliği ve katı atıkların toplanması, nakliyesi hizmetinin yapılmasını kontrol etmek, denetlemek.

 

 

Araçlardan Sorumlu Vardiya Çavuşu:

(1)Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olup olmadığını kontrol etmek.

 1. Temizlik hizmetinde çalışan çöp toplama araçları, süpürge araçları, konteynır yıkama aracı ve moloz toplama araçlarının çalışmasını denetlemek, çalışmayan, görev yerinde olmayan, tamirde olan araçları tespit etmek, sorumlu olduğu üstüne anında ve düzenli olarak bildirmek.
 2. Amirlerince, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, mevzuat, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilen her türlü görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek.

(4)Kendisine havale edilen evrakların ve  diğer işlerin gereğini yapmak.

 1. Yüklenici firmaya teslim edilen araçların kaza ve arıza yapması durumunda, kaza raporlarını takip etmek, araçların bakım onarımının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve düzenli olarak üstünü bilgilendirmek.
 2. Müdürlüğe ait araçların trafik, sigorta, ruhsat, vize muayene vb… işlerinin aksamadan zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
 3. Yaptığı çalışmalar ve görülen aksaklıklar hakkında kontrol şefine düzenli olarak bilgi vermek.
 4. Hizmet satın alınması suretiyle gerçekleştirilen şehir temizliği ve katı atıkların toplanması, nakliyesi hizmetinin yapılmasını kontrol etmek, denetlemek.              

 

BÜRO PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 14- Temizlik İşleri Müdürüne bağlı olarak çalışır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

(1)Müdürlüğe gelen evrakların kayıtlarını yapmak, Müdür havalesinden sonra ivedilikle ilgili  kişilere ulaştırmak.

(2)Müdürlükten çıkan yazıları kayıt altına almak, ivedilikle ilgili kişi kurum ve kuruluşlara iletmek.

(3)Müdürlük iç ve dış yazışmalarını yapmak.

(4)Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde düzenli olarak saklamak.

(5)İşlemi biten evrakları arşive kaldırmak.

(6)Fotokopi ve faks işlemlerini yapmak.

(7)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman derhal çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

(8)Vatandaş ve resmi kurumlardan gelen kanalizasyon kanal açıcı ve vidanjör taleplerini almak, yüklenici firmaya bildirmek. 

(9)Avans açma ve kapama işlemlerini yapmak.

(10)Temizlik bölümünün bilgi işlem envanterini yapmakİşçi kadrosunda çalışmakta ola personelin düzenli olarak puantajlarını tutmak, düzenli olarak Müdüre onaylatmak, düzenli olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne göndermek.

(11)Müdürlük aylık, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

(12)Taşınır Mal Yönetmeliğini uygulamak

(13)Müdürlüğün demirbaş ve sarf malzemelerinin kontrolünü yapmak ve kayıtlarını tutmak,

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

GENEL SORUMLULUKLAR

MADDE 15- Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

 

 1. Sosyal, çevreci ve modern belediyecilik anlayışı ile hareket eder ve düşünür.

(2)Tüm faaliyetler ile ilgili kanun ve emirlere, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder.

(3)Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.

(4)Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı sarfeder.

(5)Her vatandaşa eşit davranır.

(6)Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personel, öncelikle korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder.

(7)Müdürlük faaliyetlerinin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için tüm personel gayret gösterir.

(8)Müdürlük malzeme ve demirbaşlarını etkin ve verimli kullanmak.

 

    BEŞİNCİ BÖLÜM

HİZMET VE GÖREVLERİN İCRASI

HİZMETLERİN İCRASI

MADDE 16- Temizlik İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası:

(1)Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak ivedilikle kaydedilir, Müdür havalesinden sonra gereği için hemen ilgili personel verilir.

(2)Görevin Planlanması: Müdürlükteki çalışmalar Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

(3)Görevin İcrası : Müdürlüğün tüm personeli verilen görevleri yasal mevzuat çerçevesinde gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

BELEDİYE BİRİMLERİ ARASINDA VE BİRİM İÇİ İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

MADDE 17-

(1)Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

(2)Müdürlüğe gelen tüm yazılar kayıt personelinde toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra ivedilikle Müdür’e verilir.

(3)Müdür dosyadaki evrakları ilgili personele gereği için derhal havale eder.

 

DİĞER KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

MADDE 18- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler ile yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanı veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

GELEN –GİDEN EVRAKLARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

MADDE 19-

 1. Müdürlüğe gelen evrağın önce ivedilikle kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele hemen havale edilir.
 2. Personel evrağın gereğini zamanında ve eksiksiz olarak yapar.
 3. İşlem yapılan evrakların elektronik ortamda kaydı yapılır, diğer Müdürlüklere gidecek evraklar zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir, kurum dışına gidecek evraklar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne zimmetle hemen teslim edilir.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE 20-

 1. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek yarı klasörlerde saklanır.
 2. İşlemi bitten evraklar arşive kaldırılır.
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DENETİM, SİCİL VE DİSİPLİN

MADDE 21-

(1)Temizlik İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgililere yönlendirmek yetkisine sahiptir.

(2)Müdürlük emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür. 

 

 

 

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 22- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE  23- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.