KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERHUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Müdür: Kenan HIDIROĞLU
Tel: 0 256 444 80 09 – 1117
Avukat: Deniz GÜLTEKİNOĞLU KARADEMİR
Tel: 0 256 444 80 09 – 1121
E-posta: istekhukuk@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Efeler Belediyesi aleyhine açılan ve Efeler Belediyesinin açmış olduğu davalarda, Belediye Başkanını temsilen davaların takip edilmesi, Efeler Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen İcra Takip işleminin yürütülmesi, Belediye içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili Hukuki mütalaa verilmesi görevlerini yerine getirmektedir. 

Teşkilat Şeması

Hizmet Standartları

EFELER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 SIRA NO

HİZMETİN ADI

YAPILAN İŞLEMLER

HİZMETİN SÜRESİ

1

 Dava ve İcra Takibi Açma

  Belediyece üçüncü şahıslar aleyhine dava ve icra takibi açılması gereken hallerde, ilgili Müdürlük tarafından tüm  bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı gelen dosya hakkında görevli Avukat  tarafından  yasal işlem başlatılır.

  Gerek duyulan hallerde gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur  alınmak kaydıyla dava açılabilir.

 Yasal  süresi  içerisinde

2

Dava Takibi Yapılması

  Gerek Belediye aleyhine gerek ise Belediye tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davaları yasal mevzuat  kapsamında takip etmek

 Yasal  süresi  içerisinde

3

Hukuki Görüş

  Müdürlükler tarafından yetki ve sorumluluk alanlarında mevzuatın uygulanması hususunda sorunla  karşılaşılması durumunda Hukuki görüş verilir.

 5 İş günü

4

Mahkeme Kararlarının Bilgilendirmesi

  Verilen Mahkeme Kararı bilgi ve gereği için ilgili Müdürlüğe gönderilir.

 5 İş günü

5

Mahkeme Kararlarına ilişkin ödemelerin Hesap ve Tahakkuku

  Mahkeme Kararları ve İcra Emirleri gereği bütçe tertibinde Müdürlük kaleminde olan ödemelere ilişkin Ödeme  Emrini mevzuatın aradığı belgeleri eklemek suretiyle düzenleyip; ödenmek üzere yetkili birime gönderilmesi.

 7 iş günü

 

 

EFELER BELEDİYESİ HASSAS GÖREV TABLOSU

Hukuk İşleri Müdürlüğü

SIRA NO

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel

Hassas Görevin Yerine Getirilmemesi Sonucu

Alınacak Önlemler

1

 Evrak Kayıt

 Huriye YAZER

 Kadriye VARDARLI

 Hizmetin aksaması,

 Zaman Kaybı,

 Güven Kaybı,

 İlgili personelin iş akış sürecine hakimiyeti’nin sağlanması

 Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi

2

 Davaların takibi

 Av. Deniz  GÜLTEKİNOĞLU  KARADEMİR

 Av. Deniz TÜRK

 Av.Damla  GÜLTEKİNOĞLU

 Hizmet aksaması ve neticesinde mali-  cezai zarar oluşması

 İlgili personel tarafından mevzuat değişiklikleri ve duruşma  takiplerinin zamanında yapılması

3

 Mahkeme kararlarının  bilgilendirmesi

 Huriye YAZER

 Kadriye VARDARLI

 Hizmet aksaması ve neticesinde mali- cezai zarar oluşması

 Mahkeme kararlarının bilgi ve gereği için ilgili birime  bilgilendirilmesinin yapılması

 

Dokümanlar