KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERMEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Mezarlıklar Müdürlüğü

Mezarlıklar Müdürlüğü

Müdür: Gülhiz GÜRBÜZ BİDECİ
Tel: 0 256 444 80 09 – 1324
E-posta: mezarliklar@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN    

Müdürlüğün Görevleri
 • Efeler Belediyesince oluşturulan mezarlıklardan başka yerlere cenaze defnettirmemek,
 • Yetkili mercilerce gömme izin belgesi verilen cenazelerin gömülmesine ruhsat vermek,
 • Ücretli veya ücretsiz cenazelerin fenni şartlar dahilinde nakil ve defnini sağlamak,
 • Mezarlıkların muhafazası için gerekli önlemleri almak,
 • Efeler Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde cenaze defin hizmetlerini yürütmek, mevcut mezarlıkların bakım ve onarımı, ihtiyaca göre genişletilmesi ve yeni mezarlık sahalarının kurulmasının teklifi, cenazelerin gasil ve muhafazası için gasilhane hizmeti vermek, mezar yeri hazırlamak ve bunların ruhsatlarını vermek,
 • Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince, mezarlıklara cenazelerin defni, mezardan çıkarılması ve nakli Belediye Mezarlıklar Nizamnamesinde belirtilen hususları yasalara uygun şekilde yürütmek,
 • Mezarlıklar dahilinde mezar sahipleri tarafından yapılacak duvar, mezar inşaatı ve her türlü inşaat Müdürlüğün müsaade ve kontrolü altında olacağından, bunları usulüne göre ruhsata bağlamak, harçlarını tahsil ettirmek, mezarlıkların temizliğini, düzenini sağlamak, koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacı ile her türlü yasal tedbirleri almak ve aldırtmak,
 • Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında stratejiyi belirleyip proje üretmek,
 • Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 • Cenaze levazımı ve cenaze araçlarını temin etmek,
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Mezarlık alanları içerisinde kuruyan ağaçların kesilerek yerine cenaze defnedilmesini sağlamak.
 • Nakil nedeniyle boşalan mezar yerlerine cenaze defnini sağlamak
 • Müdürlüğün yaptığı hizmetlerin internet ortamında yayınlaması ve güncellenmesini sağlamak.
 • Mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini tutma
 • Belirli bir plan çerçevesinde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımızı bu acılı günlerinde taziyeye gitmek 

Teşkilat Şeması

Hizmet Standartları

 

EFELER  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Mezarlıklar Müdürlüğü

 

 SIRA NO 

 

 VATANDAŞA

 SUNULAN

 HİZMETİN ADI

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 

 HİZMETİN

 TAMAMLANMA  SÜRESİ 

 (ENGEÇ SÜRE)

 

1

 Cenaze

 Otomasyon

 Sistemine Kayıt

 

 1-Ölüm Belgesinin Aslı

 

 20 Dakika

 

2

 Cenaze Nakil

 Hizmeti Talebi

 

 1-Ölüm Belgesi

 

 20 Dakika

 

3

 Defin Hizmeti

 Talebi

 

 1-Ölüm Belgesi

 

 2 Saat

 

4

 

 Şehirdışı Cenaze 

 Nakilleri

 

 1-Ölüm Belgesi

 

 20 Dakika

 

Dokümanlar