Liste Geri KURUMSAL 04.05.2017 MECLİS GÜNDEMİ

04.05.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 8 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

3.2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taş.Yön.Dön.ve Kesin Hesap Cetveli ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve belediyemiz işbirliğiyle mesleki eğitim kursu verilerek kurulması düşünülen Roman Bandosu ve Roman Ateşi Dans Grubu için müzik aletleri, ekipmanları ve dans kıyafetlerinin temini ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.Merkez Efeler İlçe Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde üretilen evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılabilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7.Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İş Makinelerinin Tescil İşlemleri Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde muhtelif iş ve eylemlerde kullanılmak üzere 2 adet kamyon, 2 adet beko loder ve 1 adet mini loderin DMO’dan tedarik edilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Belediyemizin Kültür, Sosyal ve Sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere Meşrutiyet Mah. Tapunun 6392 ada 2 parselinde kayıtlı 7 nolu depolu bağımsız bölümünün 5 yıl süre ile Belediyemize kiralanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10.Karayolları 28. (Aydın) Şube Şefliği sorumluluk alanında Aydın Nazilli Devlet yolu üzerinde bulunan Umurlu Mah. Mevkisi geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım çalışmalarının 31.12.2018 tarihine kadar Efeler Belediye Başkanlığı Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılması için protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11.Tasarrufu belediyemize ait Meşrutiyet Mahallesi Nahit DANİŞMENT parkı içerisinde beton dökülü alana Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmek satış noktası ve kabini konulması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 6443 ada 12 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 353,79m² yüzölçümlü parselde 78,46m²'ye tekabül eden 7846/35379 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

13.Aydın İli Efeler İlçesi Kemer Mahallesi tapuda 720 ada 216 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 322,11m² yüzölçümlü parselde 39,16m²'ye tekabül eden 3916/32211 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

14.Aydın İli Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi tapuda 807 ada 273 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188,26m² yüzölçümlü parselde 5,81m²'ye tekabül eden 581/18826 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

15.Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1193 ada 70 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 313,60m² yüzölçümlü parselde 24,60m²'ye tekabül eden 1213/15680 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

16.Aydın İli Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6176 ada 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 184,90m² yüzölçümlü parselde 9,90m²'ye tekabül eden 99/1849 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

17.Aydın İli Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi tapuda 1532 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 303,45m² yüzölçümlü parselde 34,45m²'ye tekabül eden 689/6069 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı