Liste Geri KURUMSAL 03.03.2017 MECLİS KARARLARI

06.03.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2017 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-Osmanyozgatlı Mahallesi, 17L4 pafta, 6191 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6(2)Maddesi kapsamında incelendiğinde üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile imar planı değişikliğinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-Osmanyozgatlı Mahallesi, 17L4 pafta, 6191 ada 7 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6(2)Maddesi kapsamında incelendiğinde üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile imar planı değişikliğinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-Cumhuriyet Mahallesi, 18J2 pafta, 2338 ada 1 ve2 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, 26.(4) maddesine göre imar planı değişikliğinde önerilen yüksekliğin çevre yapı adalarına uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Cumhuriyet Mahallesi, 119 (18J3 ve 18K4) pafta, 623 ada 2 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6(2)Maddesi kapsamında incelendiğinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uyarlılık gösterdiği ve 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-Cumhuriyet Mahallesi, 113 (18K2) pafta, 2043 ada 6,7,8 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olduğundan sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu, imar planı bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Kurtuluş Mahallesi, 18LI pafta, 806 ada 62 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olduğundan sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Tepecik Mahallesi, M19B18A3A pafta, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve 820 ada 43 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine ait 05.01.2017 tarih ve 10 sayılı meclis kararının tashihine ve yeniden onaylanmasının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-Cumhuriyet Mahallesi, 18KI pafta, 1304 ada 16,24 ve 7 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Kadıköy Mahallesi, 17J3 pafta, 28 ve 29 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2283 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin askı süresi içerisinde gelen 1 adet itirazın reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin açık ve net olmadığı veya konuyla ilgili hükümlerin bulunmaması, açıklama olarak eksik kalması durumunda ruhsat taleplerin değerlendirilmesi hususunda, idari kararlar alınarak yapılan uygulamaların karara bağlanması toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13-Efeler Belediyesi olarak her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü haftasında, geleneksel olarak Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi Çanakkale Şehitlerini Anma Yarışlarının yapılmasına, bu yarışların Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste ve Tay sınıflarında düzenlenmesine, yarışmalarda belirtilen bu sınıflarda ilk üç dereceye giren yarışmacıların aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ödüllendirilmesine,

SINIFLAR

BAŞ YARIŞI

BAŞ ALTI YARIŞI

BÜYÜK ORTA YARIŞI

KÜÇÜK ORTA YARIŞI

1.LİK ÖDÜLÜ

4.000 ₺

3.250 ₺

3.000 ₺

2.750 ₺

2.LİK ÖDÜLÜ

3.000 ₺

2.750 ₺

2.500 ₺

2.250 ₺

3. LÜK ÖDÜLÜ

2.500 ₺

2.250 ₺

2.250 ₺

2.000 ₺

TOPLAM ÖDÜL

9.250 ₺

8.250 ₺

7.750 ₺

7.000 ₺

 

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14-Muhtarlıkların elektrik, su, ısınma, iletişim, bilgi işlem ve kırtasiye harcamaları için ayrılan ödeneğin yıllık bazda toplam 2.826,00 (ikibinsekizyüzyirmialtı) TL olarak belirlenmesine, ödeneğin her yılbaşında enflasyon artışı oranında güncellenmesine ve aylık harcama üst sınırının kaldırılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

15-Ata Kapalı Pazar Yeri olacak alanın bakım, onarım ve tadilat işleri tamamlanıncaya kadar Ata Pazar yerinin taşınması ile ilgili 03/11/2016 tarih 204 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine,Ramazanpaşa Mahallesi 1 Sokak içerisinde daha önceden tahsis belgesi almış sol parsellerde bulunan tüm esnafların tahsis hakları doluncaya kadar Ramazanpaşa Mahallesi (Hükümet Blv. Giriş) 1 Sokak sağ parsellere taşınmasına, yine bu belirtilen sokak üzerinde tahsis hakları dolan esnafların tahsislerinin yenilenmemesine ve bu belirtilen sokak üzerinde tahsisin durdurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16-Ata Mahallesi tapuda 2048 ada 34 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 174,39 m² yüzölçümlü parselde 1,16 m²'ye tekabül eden 116/17439 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17-Güzelhisar Mahallesi tapuda 2293 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 3.714,33 m² yüzölçümlü parselde 146,57 m²'ye tekabül eden 14657/371433 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18-Meşrutiyet Mahallesi tapuda 937 ada 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 249,26 m² yüzölçümlü parselde 61,69 m²'ye tekabül eden 6169/24926 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19-Meşrutiyet Mahallesi tapuda 2432 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 345,10 m² yüzölçümlü parselde 33,07 m²'ye tekabül eden 23/240 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20-Orta Mahallesi tapuda 822 ada 59 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 375,91 m² yüzölçümlü parselde 62,08 m²'ye tekabül eden 6208/37591 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21-Orta Mahallesi tapuda 1523 ada 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.108,00 m² yüzölçümlü parselde 33,00 m²'ye tekabül eden 33/1108 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22-Osmanyozgatlı Mahallesi tapuda 6174 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 180,98 m² yüzölçümlü parselde 15,98 m²'ye tekabül eden 799/9049 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23-Güzelhisar Mahallesi tapuda 256 ada 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 178,89 m² yüzölçümlü parselde 72,72 m²'ye tekabül eden 1517/3732 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24-Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1193 ada 63 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 261,31 m² yüzölçümlü parselde 6,57 m²'ye tekabül eden 657/26131 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı