Liste Geri KURUMSAL 01.02.2018 ALINAN KARARLAR

01.02.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  
 2. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin uygulaması sırasında farklı uygulamalara sebebiyet vermemek için belediyemizce karar altına alınmasına ihtiyaç duyulan imar uygulamaları hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 parsel numarasında kayıtlı 267,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz için UİP-2131,34 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Tepecik Mahallesi Sanayi Alanında uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi için paftanın birleşim yerindeki iki yapı adasında yapılaşma koşullarının sehven yanlış verildiği görülmüş olup, hatanın giderilmesi amaçlı UİP-11805,14 işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Tepecik Mahallesi 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel, 124 ada 1 ve 11 parseller için UİP-11805,12 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Orta Mahallesi, 6543 ada 1 parsel, 6544 ada 1,2,3 parselle, 6545 ada 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 parseller, 6546 ada 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 parseller için UİP-2130,47 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Çeştepe Mahallesi 109 ada 21 ve 22 parsel numaralı taşınmaz için UİP-26074,2 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Meşrutiyet Mahallesi 2090 ada 1 parsel nolu taşınmaz için UİP-2129,106 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Meşrutiyet Mahallesi 19J1 pafta 2453 ada 4 parsel nolu taşınmaz için UİP-2129,107 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 262 no’lu yapı adasında, uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi için kitlelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,35 işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. İlçemizde çevre bilincini oluşturmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacı ile yürütülen Atık yağ ve atık pil kampanyasında verilecek ödüllerin belirlenmesi ve belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı