Liste Geri GÜNCEL YAPILANDIRMA DUYURU

14.06.2017

27/05/2017 tarih ve 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu ile vadesi 31/03/2017 tarih ve öncesini kapsayan vergi, vergiye bağlı gecikme cezaları, gecikme faizleri, katı atık ücretleri ile 2464 sayılı kanunla olan kesinleşmiş borçlar belediyemizce yapılandırılmaktadır.

Kira borçları ile önceki kanunlarla yapılandırılması devam edenler yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir.

Belediyemize bu tür borcu olan mükelleflerin 30/06/2017 tarihine kadar belediyemize yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.