Liste Geri GÜNCEL 375 SAYILI KHK GEÇİCİ 24. MADDESİNE İSTİNADEN YAPILAN SINAVDA BAŞARILI/BAŞARISIZ LİSTESİ

22.03.2018

   Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulamasına dair usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39. maddesini  5. fıkrasında "sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz." Denildiğinden kişilere tebligat yapılmayacaktır. 

Listeleri görüntülemek için tıklayınız.