KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERTEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür: Muharrem ARSLAN
Tel: 0 256 444 80 09 – 1307
E-posta: istektemizlikisleri@efeler.be.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri
  • Efeler Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların (çöplerin) toplanması, katı atık düzenli depolama alanına nakliyesi,
  • Şehir temizliği, cadde ve sokakların süpürülmesi, evlerden çıkan bahçe ve bitki atıklarının toplanması taşınması,
  • Kış aylarında sobalı konutlarda oluşan kül ve cüruf atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve taşınması, haftanın her günü kurulan semt pazar yerlerinin temizliği,
  • Resmi bayramlarda tören alanlarının tören öncesi ve sonrasında temizliği, kurban bayramlarında kurban atıklarının toplanması nakliyesi, konser festival ve fuar alanlarının temizliği, kaza yerlerinin temizlenmesi,
  • Kent içerisinde bulunan tüm konteyner, çöp bidonu, bahçe tipi çöp sepeti, ambalaj kumbarası gibi aparatların temizliği tamiri bakımı, kaynak işleri, boyanması, dezenfeksiyonu, montajı hizmetleri, 
  • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının planlanması,
  • Atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrı olarak toplanması geçici olarak depolanması ve taşınabilir üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim edilmesi ve kontrolü işleri ile bu konularda halkı bilgilendirmek, eğitmek çeşitli görsel unsurlar ile duyurular yapmaktır

Müdürlüğümüz; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde katı atık toplama hizmeti sağlanan bölgelerde; Evsel katı atıkların toplanması, depolama sahasına kadar nakliyesine ilişkin çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli periyotlar halinde aksamadan yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. İlçemizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerinin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplayarak katı atık depolama alanına nakletmek, sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle, pazar yerleri, parklar ve benzeri alanları temizlemek, hizmet içi eğitimlerle iş gücümüzü arttırmak, halkımızı aydınlatmak için çeşitli görsel ve yazılı basından yararlanarak duyurular, ilanlar yapmak, çeşitli panel, söyleşi, eğitim vb. oturumlar düzenlemek ve tüm bunları gerçekleştirirken müspet bilimlerin ve mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan çalışmak görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Personel Tablosu ve Personel Görev Dağılımı

 * Müdürlüğümüz emrinde toplam 17 adet işçi, 4 adet memur ve 1 adet sözleşmeli personel (Çevre Mühendisi) görev yapmaktadır. Ayrıca 391 adet personel çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerlerinin temizlenmesi hizmetin satın alınması işi bünyesinde çalışmaktadır. Toplamda Müdürlüğümüz bünyesinde 413 personel görev almaktadır. Temizlik işleri müdürlüğüne çalışan işçi personelin tümüne iş sağlığı ve güvenliği uzmanından gerekli eğitim verilmiş ve eğitim sonunda da sertifikaları verilmiştir.

 Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanılan Araçlar

 Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerleri ile temizlenmesi işinde kullandığımız araç çeşitleri aşağıdaki gibidir. 8+1 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 15+1 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 6 m3 damperli çöp kamyonu, küçük tip süpürge aracı, büyük tip süpürge aracı, çift kabin pikap, kontrol binek aracı, servis aracı, konteyner yıkama ve dezenfekte aracı, kaldırım süpürme aracı, arazöz, açık kasa kamyonet araçlarımızla çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerleri ile temizlenmesi işini yürütmekteyiz.

Evsel Katı Atıkların Toplanması

 Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçenin tüm mahallelerinden evsel katı atık toplama ve taşıma hizmetini; evsel katı atıkların üretim miktarına, evsel katı atıkların yoğunluğuna ve ihtiyaca göre sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Müdürlüğümüz mahallelerde üretilen evsel katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetini; İlçe Temizliği ve Katı Atık Toplama Programı doğrultusunda tüm Efeler İlçesi’nde sistemli bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz halkın katı atıkların toplanması hususunda bilgilendirilmesi amacıyla çevre ve insan sağlığı faktörleri de göz önüne alınarak bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, uyarılması amacıyla gerek çeşitli afiş ve pankartlarla, gerekse apartmanların ve konutların dış kapılarına yapıştırılan caddenin/sokağı çöp veya ambalaj atığı çıkarma gün ve saatlerini belirten stickerler ile ayrıca el ilanları ve görsel basın aracılığıyla çalışmalar yapmaktadır. Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü tarafından ortak bir çalışmaya imza atılarak “Temiz Bir Efeler İçin El Ele” projesini başlatmıştır. Proje kapsamında İlçemizdeki tüm pazarlarda sabah saatlerinde esnaflara çöp poşeti ve el broşürleri dağıtılarak gün sonunda ortaya çıkan meyve ve sebze artıklarını poşetlerinin içerisine koyarak tezgâh açtıkları yere bırakması sağlanmaktadır. Gün sonunda ise Zabıta ekipleri tarafından kontroller yapılarak uygulamaya uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kaynağında Ambalaj Atıkları Toplanması

Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarına depolanarak bertarafı yasaktır.

Ambalaj atığı üreticileri bağlı bulundukları belediyenin ambalaj ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve Belediyemizin toplama sistemine vermekle yükümlüdür.

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 24. Maddesinde “Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplama – ayırma faaliyetini kendisi veya sözleşme imzaladığı çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleştirir.” denilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalar arasında cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması protokolleri imzalanarak Ambalaj Atığı Toplama Sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Doğada bir cam şişenin 4000 yılda, plastik malzemenin 1000 yılda, pet şişenin 400 yılda yok olduğunu düşünürsek ambalaj atıklarının çevreye verdiği zararın boyutlarını gözler önüne sermiş oluruz.

Örneğin yeniden kazanılarak ekonomiye katılan alüminyumun kullanılması sıfırdan imal edilmesine oranla %95 enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Atık malzemelerin kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Ayrıca bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

Bu kapsamda yapılan bu protokoller ile ambalaj atığı olarak sınıflandırılan kâğıt, karton, pet, plastik, alüminyum, cam vb. maddelerin diğer evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması için Efeler Belediyesi’nin mülki sınırları içerisinde ambalaj atıkları toplama programı ve yönetim planı oluşturacak bu program kapsamında okul – hastane – resmi kurumlar – market ve alış veriş merkezleri ile konutlarda yerleştirilecek iç mekan kutuları ve konteynerler ile ilçenin belirli noktalarına koyulan cam kumbaraları,atık kumbaraları ve pet şişe kumbaraları ile atıkların geri kazanımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Belediyemiz ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama-ayırma faaliyetini yürütmek amacıyla lisanslı Kaya Geri Dönüşüm firması ile 26.11.2015 tarihinde protokol imzalamıştır. Belediyemizin mülki sınırları içerisinde bulunan apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerlerde Belediyemizin oluşturmuş olduğu toplama sistemine ambalaj atıklarını vermekle yükümlüdür.

Haftalık Evsel Katı Atık (Çöp) Toplama Programı

 Haftalık katı atık toplama programının tablo ile gösterimi aşağıda verilmektedir.

MAHALLE ADI - ÇÖP TOPLAMA GÜNLERİ

GÜZELHİSAR MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

KURTULUŞ MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

MEŞRUTİYET MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

HASAN EFENDİ MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ZAFER MAHALLESİ Tabakhane Deresinden Aytepe’ye kadar PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ZEYBEK MAHALLESİ Otoyol gişeler güneyi PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

CUMA MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ORTA MAHALLE PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ATA MAHALLESİ Tepecik Yolu İle Hal Arası PAZARTESİ-ÇARŞAMBA -CUMA

ATA MAHALLESİ 1. Sanayi Altı İle Mezbaha Arası SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

GİRNE MAHALLESİ Girne Bulv.Meşrutiyet Bulv.Batı Gazi Bulv.güneyi PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

MİMAR SİNAN MAHALLESİ Girne Bulv.Batısı, Efekent, Ayko Evl, Küme Evler Dahil PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ Mezarlık Yolu-Hakkı Bey Caddesi PAZARTESİ-ÇARŞAMBA -CUMA

OSMAN YOZGATLI MAHALLESİ Hakkı Bey Caddesi- Kadıköy Atatürk Bulv.Telsiz Tepe SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

EFELER MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

FATİH MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

YEDİEYLÜL MAHALLESİ İzmir Bulvarı- Çevre Bulvarı arası PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

KÖPRÜLÜ MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

KEMER MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

A. MENDERES MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

İSTİKLAL MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ

ILICABAŞI MAHALLESİ - TOPTAN GIDA ÇARIŞISI PAZARTESİ-SALI -ÇARŞAMBA-PERŞEMBE -CUMACUMARTESİ

MESUDİYE MAHALLESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

1. SANAYİ BÖLGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

2. SANAYİ -3. SANAYİ - ÖZLEM SANAYİ BÖLGESİ PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA -PERŞEMBE-CUMACUMARTESİ

OVAEYMİR MAHALLESİ – YENİKÖY MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

ÇEŞTEPE MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

TEPECİK MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

KARDEŞKÖY MAHALLESİ – KIZILCAKÖY MAHALLESİ SALI – PERŞEMBE - CUMARTESİ

KUYULU MAHALLESİ – ŞEVKETİYE MAHALLESİ PAZARTESİ – ÇARŞAMBA – CUMA

IŞIKLI MAHALLESİ – KADIKÖY MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA – CUMARTESİ

 UMURLU MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA - CUMARTESİ

ARMUTLU, KOZALAKLI VE KARAHAYIT MAHALLESİ PAZARTESİ – PERŞEMBE

DALAMA MAHALLESİ PAZARTESİ – SALI – PERŞEMBE – CUMA –

YENİKÖY, DEREKÖY VE KIRIKLAR MAHALLESİ SALI – CUMA

GÖDRENLİ, ALANLI VE KULOĞULLARI MAHALLESİ ÇARŞAMBA – CUMARTESİ

MESUTLU, ŞAHNALI VE GÖLHİSAR MAHALLESİ PAZARTESİ – PERŞEMBE

TEPEKÖY, BALTAKÖY VE SIRALILAR MAHALLESİ SALI – CUMA

ÇİFTLİK, SAVRANDERE, BÖCEK VE BADEMLİ MAHALLESİ ÇARŞAMBA – CUMARTESİ

ÇAYYÜZÜ, TERZİLER, MUSLUCA, EĞRİKAVAK, İLYASDERE VE KUYUCULAR MAHALLESİ PAZARTESİ – CUMA

YILMAZKÖY, KOCAGÜR, İMAMKÖY, GÖLCÜK VE SERÇEKÖY MAHALLESİ SALI – CUMARTESİ

DAĞEYMİR, ZEYTİNKÖY, AMBARCIK, GÖZPINAR, ALATEPE, HOROZKÖY, BALIKIKÖY,KALFAKÖY, KONUKLU VE DANİŞMENT MAHALLESİ ÇARŞAMBA

YUKARIKAYACIK, ORTAKÖY, AŞAĞIKAYACIK, EMİRDOĞAN, KARAKÖY, PINARDERE,KENGER VE DOĞANKÖY MAH. PERŞEMBE

Mahallelerde Haftalık Evsel Katı Atık Toplama Programı Açıklama :

Yukarıda yer alan çalışma programı genel olarak hazırlanan haftalık evsel katı atık toplama programı olup daha ayrıntılı olarak hazırlanan evsel katı atık toplama planında bazı bölgelerde ihtiyaçlara ve tespitlere göre değişiklikler olabilmektedir.

Evsel Katı Atık (Çöp) Çıkartma Gün ve Saatleri Uygulaması

 Yapılan gözlemler neticesinde öncelikle şehir temizliği ve katı atıkların toplanması nakliyesi programında çok ayrıntılı, kapsamlı, ciddi gerçekçi ve uygulanabilir bir revizyona gidilmesi sonucuna varılmış ve bunun üzerine Müdürlüğümüzde çalışan ve işi ilk planda uygulamaya çalışan tüm temizlik aracı şoförleri ve işçileriyle toplantılar, hizmet içi eğitimler yapılmış bütün kentin temizliği gün-gün, saat-saat, dakika-dakika, sokak-sokak programlanmıştır. Öncelikle kendi şoför ve işçilerimizin bu çalışmayı özümsemesi, sahiplenmesi sağlanmış çalışmamız tabanda başlamış ve % 100 uygulanabilir hale gelmiştir. Buna göre temizlik araçlarının çalışma rotaları ve her sokağın çöp toplama günü ile, çöp toplanma saati belirlenmiş hazırlanan bu çalışma programlarına göre de vatandaşımızın çöp çıkartma günü ve çöp çıkartma saatleri sokak-sokak, cadde-cadde saptanmıştır. Saptanan çöp çıkartma gün ve saatlerini gösteren bilgilendirici stickerler bilhassa gerek cadde veya sokağın dar olmasından gerekse işyeri ve apartmanların çok yoğun olmasından ötürü çöp konteyneri konulamayan sokaklarda bulunan her apartmanın ana giriş kapısına ve posta kutularına tek tek yapıştırılmış böylelikle vatandaşlarımızın, apartmanın ana giriş kapısına ve posta kutularına yapıştırılan bu stickerlara bakarak çöpünü haftanın hangi gününde ve hangi saatlerinde çıkartacağını kolaylıkla öğrenebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca renkli ve dikkat çeken büyük ebatlarda afişler hazırlanarak kıraathanelere, muhtarlıklara, okullara, işyerlerine asılarak da uygulamanın dikkat çekmesi sağlanmıştır. Bu çalışma programımız bugün başarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışma ve uygulama sayesinde hayatımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz cadde ve sokaklarda zamansız çıkartılan çöplerin önüne geçilmiş, görüntü ve çevre kirliliği ortadan kalkmıştır.

Çöp Konteynerlerinin Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi

Çöp konteynerlerinin, çöp bidonlarının, çöp kamyonlarının, ve çeşitli bakteri-virüs üreyen noktaların dezenfeksiyonu ve temizliği, için Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Konteyner ve silindirik çöp bidonları Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde sürekli olarak tamir edilmekte, onarılmakta, bakımı yapılmakta en son boyası ve yazıları yenilenerek tekrar kullanıma sunulmaktadır. Her ne kadar onarımı, bakımı ve boyanması yapılsa da bakteri virüs gibi oluşan üremeleri yok eden, ayrıca uzun bir süre üreme oluşmasını engelleyen, uygulandığı noktada kalıcı olabilen, ayrıca istenmeyen kokuları da yok eden, anti bakteriyel dezenfektan ürünler ile; kentimizde vatandaşımızın kullanımına sunulan çöp konteynerleri – çöp bidonları – çöp sepetleri bulunduğu yerde sürekli olarak dezenfekte edilmektedir.

Efeler Belediyesi Sınırlarında Oluşan Evsel Katı Atık Miktarları

Efeler Belediyesi sınırları dahilinde ifa edilen çöp toplama işi, nakli ve semt pazar yerlerinin temizlenmesi hizmeti satın alınması işine 2014 yılı günlük evsel atık ortalaması 237,68 ton/gün’ dür. Bu rakam 2016  yılı sonu itibari ile hesaplandığında günlük evsel katı atık toplama oranı yaklaşık 276 ton olarak ortaya çıkmaktadır. Buda ilçemizin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koymaktadır.

Atık Pillerin Toplanması 

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Piller, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, cep telefonlarında, oyuncaklarda v.b. yerlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması gerekmektedir. Ayrıca pillerdeki tehlikeli ve zararlı metallerin azaltılması da zaruri bir konudur. Atık piller emniyetli şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Atık pillerde çöpe atıldığı zaman hava, su ve toprak kaynaklarını kirletir. Bir adet pil 4 m3 toprağı zehirlemektedir. 1 pil 800 m2 alanı kirletir ki 1 cm toprak oluşması için 100- 2000 yıl gereklidir. Amaç; atık halindeki pillerin çevreyi kirletmesini önlemek için doğrudan veya dolaylı alıcı ortama verilmesini engellemek evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertaraf edilmesini sağlamaktır. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında 2014 yılında protokol yapılarak atık pillerin toplanma faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırılmıştır. Buna göre Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından Belediyemize verilen atık pil kutuları, afişleri, stickerleri ve broşürleri; tüm okullarda, resmi kurum binalarında, mahalle muhtarlıklarında, alışveriş merkezlerinde, hastane ve sağlık ocaklarında kullanıma sunulmuştur. Belirtilen noktalara yerleştirilen atık pil bidonu ve atık pil kutularında biriken atık piller Belediyemiz tarafından görevlendirilen bir araç ile toplanarak inşa edilen atık pil geçici deposunda geçici bir süre saklanmakta ve tüm atık piller belirli bir miktara ulaştığında Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile irtibata geçilerek toplanan atık piller teslim edilmektedir.

Belediyemiz her sene ödüllü atık pil toplama kamoanyası yürüterek, dereceye girenlere çeşitli ödüller vermekte, halkın bilinçlenmesini sağlamaktadır.

Efeler Belediyesi Atık Yağ Toplama Kampanyası

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Alıcı ortamı kirleterek, ortamda yaşayan canlıların yaşam alanlarını yok ederek tahribata yol açar. Atık yağlar suya karıştığı zaman; temiz su yüzeyini kaplar ve suyun hava ile temasını engeller. Havadan suya oksijen transferini önler, zamanla oksijenin azalmasına sebep olur. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir.

Lavaboya döküldüğünde; kanalizasyon sistemine sıvanır. Kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına borunun daralmasına ayrıca; % 40 oranında kanalizasyon sisteminin tıkanmasına sebep olur.

Kanalizasyona dökülen yağlar atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır. Evsel atık sular genel olarak biyolojik olarak arıtılırlar. Evsel atık su içinde bulunan yağları biyolojik olarak arıtmak mümkün değildir.  Ayrıca biyolojik arıtmada faaliyet gösteren bakteriler yağ ve gresle kaplanarak aktiviteleri engellenir. Atık suyun KOI ve BOI’sinde ciddi artışlara neden olur.  Sonu arıtma ile bitmeyen atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar.

Bitkisel yağ atıklarının çöp içerisine atılması veya dökülmesi yasaktır. Çöpe dökülen atık yağlar çöp depolama alanında sık sık yangın çıkmasına neden olmaktadır. Çöp depolama alanı işleticileri kızartma yağlarının çöpe karışmamasını isterler. Köpekler, ayılar ve bazı kuş türleri (martı gibi) bitkisel ve hayvansal yağ atıklarını severler. Bu durum hayvanların bu depolama alanına gelmesine neden olur.

Kullanılmış yağlar yer altı sularının kirlenmesine neden olabilir. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

Atık yağlar soba, fırın gibi yerlerde yakılması yasaktır. Atık yağlar yakıldığı takdirde içindeki ağır metal ve klor bileşenleri hava ile birlikte, atmosfere salınarak hava kirliliğine neden olmaktadır.

Toprağa döküldüğü zaman toprağın yapısını bozar verim kaybına neden olur dolayısıyla bitkilere zarar verir. En önemli yaşam kaynağımız olan sularımızı, hızla kirletir. İnsan sağlığı açısından oldukça zararlıdır.

Lokanta, restoran, fast food, hazır yemek, pişirme merkezlerinde kızartmalık yağ gereğinden fazla kullanıldığı zaman kimyasal yapısı bozulur. Sağlığımızı tehlike altına sokar.

Atık yağlar su kirliliğinin % 25 ini oluşturur. Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle bir milyon litre içme suyu kullanılamaz hale gelmektedir.    

Bu kampanyamızın amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını sağlamaktır. Çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağları, bitkisel atık yağ toplama sistemine verilmesi gerekmektedir.

06.06.2015 tarih ve 29378 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği bitkisel atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması hususundaki hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler. Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1. maddesinde bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir denilmektedir.

Ayrıca yönetmeliğin Genel İlkeler başlıklı 5. Maddesinde;

Bitkisel atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı olarak yüzey suları ile yeraltı suyuna, denize, kanalizasyona, drenaj sistemi ile toprağa verilmesi ve mevcut düzenlemelerle belirlenen sınır değerleri aşarak hava kirliliğine neden olacak şekilde yakılması yasaktır,

Bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş veya işletmeler bu yağın toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler,

Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık yağlar toplanmaz denilmektedir.

Yine yönetmeliğin Belediyelerce Alınacak Tedbirler başlıklı 8. Maddesinde ;

Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir.

 İl, ilçe ve belde belediyeleri; a) Sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla, b) Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirmek ve toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlüğüne bilgi vermekle, görevli ve yetkilidir denilmektedir.

Efeler Belediyesi ve Kolza Biodizel ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş. arasında bitkisel atık yağların toplanması amacıyla protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda öncelikle Belediyemiz sınırlarında bulunan 14 mahalle muhtarlığında atık yağ toplama noktaları (1-Güzelhisar Mah. Muh., 2-Fatih Mah. Muh., 3-A.Menderes Mah. Muh., 4-Orta Mah. Muh., 5-Yedieylül Mah. Muh., 6-Ata Mah. Muh., 7-Cuma Mah. Muh., 8-Cumhuriyet Mah. Muh., 9-Köprülü – Veysi Paşa Mah. Muh., 10-Kurtuluş Mah. Muh., 11-M.Sinan Mah. Muh., 12-Zafer Mah. Muh., 13-Efeler Mah. Muh., 14-Kemer Mah. Muh.)  oluşturulmuştur. Hali hazırda İlçemiz sınırlarında bulunan 175 bitkisel atık yağ üreten kurum, kuruluş ve işletme ile yıllık sözleşme yapılmıştır. Ayrıca bazı okullar, yurtlar ve kamu kurumlarında da toplama noktaları bulunmakta olup İlçemiz sınırları dahilinde yaklaşık olarak 200 noktadan bitkisel atık yağ toplanmaktadır. Daha sonra vatandaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilerek bu doğrultuda toplama noktaları arttırılacaktır. Vatandaşlarımız biriktirmiş oldukları bitkisel atık yağlarını bu toplama noktalarına getirerek çevrenin korunmasına destek sağlamış olacaklardır. Ayrıca 5 lt atık yağ getiren vatandaşlarımıza hediye olarak bulaşık deterjanı takdim edilecektir. Toplama noktalarında biriktirilen atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzin, Lisanslı Atık Yağ Geri Kazanım Firması tarafından tekrar değerlendirilerek atık yağların doğaya ve canlılara vereceği zarar engellenmiş olacaktır. Yaklaşık 33 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır.

 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar

Hizmet Standartları

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Evsel Atıkların Alınması

Şifai Başvuru Yeterli (yazılı olarak ta başvurulabilir)

Aynı gün

2

Atık Pillerin Toplanması

Yazılı, e-mail veya şifai başvuru

7 gün içinde

3

Bilgi edinme hakkı

Yazılı Başvuru

15 iş günü içinde

4

Konteyner İlaçlama

Şifai Başvuru Yeterli

2 gün içinde

5

Hak ediş Hazırlanması

Yazılı talep, sigorta ve vergi borcu yazıları, maaş bordrosu, kantar fişleri puantaj

5 gün

6

İş Bitirme Belgesi

Yazılı Talep ve Kesin Kabul Tutanağı

3 gün

7

Konteyner Kaldırılması Talebi

Yazılı Başvuru

15 gün

8

Konteyner Konulması Talebi

Yazılı Başvuru

7 gün

9

Konteyner ile İlgili Şikayet (çöp taşması)

Şifai veya Yazılı Başvuru Yapılabilir

Aynı gün

10

Sokak veya Boş Arsa Temizliği

Yazılı, e-mail veya şifai başvuru

2 gün

11

Çöp ev temizliği

Yazılı Başvuru

Encümen Kararının çıkmasına müteakip 2 gün

12

Temizlik Personeli Hakkında Şikayet

Yazılı veya Şifai Başvuru Yeterli

3 gün

13

Süpürme İşlemi ile ilgili şikayetler

Şifai Başvuru Yeterli

2 gün

14

Konteyner Yıkama

Yazılı veya şifai başvuru

3 gün

15

Hayvan ölüsü kaldırma vb.

Şifai başvuru yeterli

Aynı gün

16

Kurban Satış Yerlerinin Temizliği

Şifai başvuru yeterli

Aynı gün

17

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talepleri

Yazılı, e-mail veya şifai olarak başvuru yeterli

5 iş günü

18

Şikayet ve İstek Talepleri

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

5 iş günü

19

Atık Akülerin Toplanması

Yazılı veya şifai başvuru yeterli

5 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri        : Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                    İkinci Müracaat Yeri   : Temizlik İşleri Müdürlüğü

İsim                             : Muharrem ARSLAN                                                              İsim                             : 

Unvan                         : Temizlik İşleri Müdürü                                                          Unvan                         : 

Adres                          : Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                    Adres                          : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Tel                               : 444 80 09 / 309                                                                    Tel                               : 444 80 09 / 1307

Fax                              : 0 256 227 09 98                                                                    Fax                              : 0 256 227 09 98

e-posta                        : temizlik@efeler.bel.tr                                                          e-posta                       : temizlik@efeler.bel.tr