KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür: Gökalp KARCI
Tel: 0 256 444 80 09 – 1312
E-posta: istekparkvebahceler@efeler.bel.tr
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri
  • Efeler Belediyesi sınırları dâhilindeki resmi kurum ve kuruluşlar, okullar, camiler, park, refüjler,  düzenlemeler, kaldırımlardaki çim, yeşil alanların bakım onarımı, sulanması ve tesisat tamiri işinin kapsamı, çimlendirme çalışmaları ve mevcut çim alanlarının bakımı, biçimi ve sert zeminlerinin temizliği, sulanması (damlama, otomasyon, tanker, yağmurlama, hortum vb.),
  • Yabancı ot kontrolü, ilaçlama, budama, dip su sürgünlerinin alınması, şekil budaması yapılması, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzenlenmesi, ağaç ve çalıların kuru dalların alınması, çiçek parsellerinin hazırlanması,
  • Mevsim itibarı ile zamanı geçmiş mevsim çiçeklerin sökülerek yerine yenilerinin dikilmesi, kaldırım üzerinde bulunan fidan yerleri park alanlarımıza bitki dikimi (çukur açımı, fidan dikimi, toprakla gömülmesi, sulanması gibi),  
  • Ağaç ve çalı hereklerinin sağlamlaştırılması park ve yeşil alanlarımızda bozulan yerlerimizin onarılarak özgün şekle dönüştürülmesi, park ve yeşil alanlarımızda bulunan bankların, çöp kovalarının, çocuk oyun gruplarının, fitnes aletlerinin, aydınlatma direklerinin bakımı ve tamiri, yeni sıhhi tesisatın döşenmesi ve oluşabilecek arızaların tamiri,  
  • Yeni park alanlarının oluşturulması, yukarıda belirtilen tüm işlemlerden oluşan her türlü atığın taşıtlara yüklenerek alandan uzaklaştırılması, yeni oluşturulacak alanların toprak dolgusu ve tesviyesi, havuz bakımı ve temizliği, idarenin gerekli göreceği diğer işleri yapan veya ihale yoluyla yaptıran müdürlüktür. 

Teşkilat Şeması

Galeri

Hizmet Standartları

SIRA

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Kazı veya Dolgu Yapılması

Dilekçe

15 gün

2

Sert Zemin Eksikliklerinin Giderilmesi

Dilekçe

15 gün

3

Fidan (Ağaç, Çalı) Dikimi Talebi

Dilekçe

5 gün

4

Yeşil Alanlarda Ot Temizliği

Dilekçe

5 gün

5

Yeşil Alanların Bellenmesi

Dilekçe

10 gün

6

Bitkisel Toprak Temini

Dilekçe

Mevcutta varsa 3 gün

Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.

7

Mevsimlik Çiçek Dikimi

Dilekçe

Mevcutta varsa 3 gün

Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.

8

Çim Biçimi

Dilekçe

5 gün

9

Çalı Budama

Dilekçe

Mevsim uygunsa 5 gün

10

Ağaç Budama

Dilekçe

Mevsim uygunsa 5 gün

11

Yeşil Alanların Sulanması

Dilekçe

1 gün

12

Toprağın Gübrelenmesi

Dilekçe

Yıllık plana göre

13

İlaçlama Yapılması

Dilekçe

Yıllık plana göre

14

Hazır Çim Serimi

Dilekçe

Mevcutta varsa 3 gün

Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.

15

Yeşil Alan ve Parkların Genel Temizliği

Dilekçe

3 gün

16

Spor Aletleri Talebi

Dilekçe

Mevcutta varsa 5 gün

Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.

17

Salıncak veya Tahterevalli Talebi

Dilekçe

Mevcutta varsa 5 gün

Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.

18

Çocuk Oyun Alanları Zeminin Düzenlenmesi

Dilekçe

10 gün

19

Ağaç Kesim Talebi (Uygunluğunun Kontrolü)

Dilekçe

7 gün

20

Oturma Grupları ve Piknik Masalarının Tamiri

Dilekçe

15 gün

21

Bank Talebi

Dilekçe

Mevcutta varsa 3 gün

Mevcutta yoksa Süre Verilememektedir.

22

Sulama Sistemindeki Arızalar

Dilekçe

1 gün

23

Spor Aletlerinin Bakımı

Dilekçe

10 gün

24

Çocuk Oyun Grubu Malzemelerinin Bakımı

Dilekçe

10 gün

25

Park Yapım Talebi

Dilekçe

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce mülkiyet ve imar planı işlemlerinin tamamlanması ve

Başkanlık onayının alınmasının ardından Müdürlüğümüzce projelendirme ve yaklaşık maliyetin

hazırlanarak ihale veya kendi personelimizce yapılması 
Süre Verilememektedir.

26

Çim Ekimi

Dilekçe

10 gün

27

Park Aydınlatma

Dilekçe

5 gün

28

Sulama Sisteminin Kurulması

Dilekçe

10 gün

26

Şikayet-İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Dilekçe

30 gün

            

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 İlk müracaat yeri:                                                                                                                                                         İkinci müracaat yeri:

İsim                 : Gökalp KARCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İsim                 : 

Unvan             : Park ve Bahçeler Müdürü                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Unvan             : 

Adres               : Efeler Belediye Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                Adres               : Efeler Belediye Başkanlığı

Tel                   : 444 80 09 -1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tel                   : 444 80 09 -1211

Faks                 : 227 09 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Faks                 : 227 09 98                      

E-posta            : parkvebahceler@efeler.bel.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         E-posta            : parkvebahceler@efeler.bel.tr 

Dokümanlar