EFELER KÜLTÜR YAYINLARI

Kültür Yayınları : 1 Gözpınar Mahallesi

 

    Bu kitap T.C. Efeler Belediyesine bağlı mahallelerden biri olan Gözpınar Mahallesi'ni tarihi ve kültürel açılardan inceleyerek geleceğe iz bırakmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma sırasında mahalleye gidilerek yerinde incelemelerde bulunulmuş, fotoğraflar çekilmiş, mahallenin tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler birinci ağızdan dinlenerek kayıt altına alınmış, aynı zamanda yazılı kaynaklardan da faydalanılmıştır.

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 2 Danişment Mahallesi

 

    Danişment Mahallesi'ne ilişkin tarihsel veriler yeterli olmamakla birlikte Osmanlı Dönemi'ne ait kayıtlarda geçmesi önem taşımaktadır. Danişment Köyü'nün Aydın kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Yörede günümüze ulaşan sivil mimarlık örnekleri, kırsal mimarinin geleneksel olarak bölgede de uygulandığını ortaya koymaktadır. Milli Mücadele Dönemi'nde henüz düzenli ordumuz yok iken kahraman Efelerimizin yapmış oldukları katkılara minnet duygumuzu ifade etmektir. Ülkemizin yetiştirdiği kahraman efelerimizden biri olan İsmail Efe'nin köyü Danişment, bu açıdan ayrı bir öneme sahiptir.

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 3
Uluslararası 18. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozumu (22-25 Ekim 2014) Bildiriler 

 

Kültür Yayınları : 4 Efeler ve Efelik Şiirleri

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 5 Latmos'a Rahmet Geldi

 

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 6 Tarih Kokan Yazılar

 

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 7 Gaz Lambası

Kitabı Görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 8 Çayyüzü Mahallesi

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 9 Aydın Sancağı Ve Efeler

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kültür Yayınları : 10 Kuvayimilliye Efeleri

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Kültür Yayınları : 11 Milli Mücadele

Kitabı görüntülemek için tıklayınız.