Liste Geri KURUMSAL 02.06.2017 ALINAN KARARLAR

07.06.2017

       BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1- Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2- Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 17K1 pafta, 2116 ada 8 ve 9 parsel ve 6608 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi kapsamında plan sürekliliğini bozduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3- Girne Mahallesi 19K1 pafta, Meşrutiyet Bulvarı üzerinde park alanında doğalgaz regülatör istasyonu kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24(3) ve 26(2).Maddesine uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Meşrutiyet Mahallesi 19J1 pafta, 2375.sokak üzerinde spor alanında, doğalgaz regülatör istasyonu kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24(3) ve 26(2).Maddesine uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Ata Mahallesi 17L2 pafta, 620.sokak üzerinde park alanında doğalgaz regülatör istasyonu kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24(3) ve 26(2).Maddesine uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Adnan Menderes(Güzelhisar) Mahallesi 17L4 pafta, Namık Kemal Bulvarı üzerinde park alanında doğalgaz regülatör istasyonu kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24(3) ve 26(2).Maddesine uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7- Efeler İlçesi, 17K1 pafta, Çevre Bulvarı üzerinde park alanında trafo kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8- Efeler İlçesi, 17K2 pafta, 1223 Sokak üzerinde park alanında trafo kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9- Efeler İlçesi, 20J3 pafta, Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi üzerinde park alanında trafo kurulması amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Güzelhisar Mahallesi 16L1-17L4 pafta, Aydın-Muğla Yolu Otoyol Kavşağında talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1).Maddesi kapsamında kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 11-Meşrutiyet Mahallesi 19K2 pafta, 393 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1).Maddesi ve 26(2) maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-Ata Mahallesi 17L2 pafta, 2000 ada 1,2,3,10,11,12 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesine göre nüfus artışı getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2012 tarihli ve 612 sayılı kararı ile, III. Derece arkeolojik sit alanından çıkartılarak plansız kalan Efeler İlçesi Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alanda talep edilen 1/1000 uygulama imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.Maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14-Bademli Mahallesi, M19C04A2B ve M19C04B1 pafta, 102 ada 34, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.Maddesine uygun olduğu ve 7(a) Maddesi kapsamında kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15-İzmir Bölge İdare Mahkemesinin E:2017/2 K:2017/136 sayılı kararına istinaden Efeler Belediyesi Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden yürürlüğe girmesi hususunun Mahkeme Kararı doğrultusunda uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16-Çeştepe Mahallesinde, Mülga Çeştepe Belediyesi Meclisinin 10.07.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi amaçlı 1/1000 uygulama imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.Maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

17-Belediyemiz 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinin 3.Bölümünde yer alan Zabıta Müdürlüğünün uygulayacağı Pazar Yeri Tahsis Ücreti Taksitlendirilmesi kısmının,

          a) 2.000,00 TL – 3.500,00 TL arası Pazar Yeri Tahsis Bedelleri için 3 taksit yerine 5 taksit,

          b) 3.500,00 TL’yi aşan Pazar Yeri Tahsis Bedelleri için 5 taksit yerine 9 taksit uygulanmasına ve söz konusu değişikliğin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

18-Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev almak üzere Açık İhale Usulü ile toplam 25 kişi Personel Hizmet Alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

19-Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinden; Efeler Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

20-Karayolları 28. (Aydın) Şube Şefliği sorumluluk alanında, Aydın Nazilli Devlet Yolu üzerinde bulunan Umurlu Mahallesi Mevkisi geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım (budama/ ot biçim/tankerle sulama vb.) çalışmalarının yapılması amacıyla protokol yapılması konusunda Efeler Belediyesi’ni temsile, ilzama, ilgili protokolü imzalamaya Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21-Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1440 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 529,34 m² yüzölçümlü parselde 2,99 m²'ye tekabül eden 299/52934 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22-Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1465 ada 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 521,59 m² yüzölçümlü parselde 2,65 m²'ye tekabül eden 265/52159 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23-Cumhuriyet Mahallesi tapuda 2039 ada 20 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 154,40 m² yüzölçümlü parselde 5,85 m²'ye tekabül eden 117/3088 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24-Çeştepe Mahallesi tapuda 143 ada 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 524,02 m² yüzölçümlü parselde 10,84 m²'ye tekabül eden 542/26201 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

25-Mesudiye Mahallesi tapuda 734 ada 109 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 466,65 m² yüzölçümlü parselde 9,75 m²'ye tekabül eden 65/3111 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

26-Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1954 ada 12 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 193,37 m² yüzölçümlü parselde 9,50 m²'ye tekabül eden 59/1200 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

27-Orta Mahallesi tapuda 531 ada 42 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 124,01 m² yüzölçümlü parselde 3,70 m²'ye tekabül eden 370/12401 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

28-Orta Mahallesi tapuda 1427 ada 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 245,73 m² yüzölçümlü parselde 22,85 m²'ye tekabül eden 2285/24573 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

29-Umurlu Mahallesi tapuda 463 ada 54 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 477,69 m² yüzölçümlü parselde 17,34 m²'ye tekabül eden 1734/47769 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

30-Zafer Mahallesi tapuda 137 ada 70 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 294,60 m² yüzölçümlü parselde 2,10 m²'ye tekabül eden 7/982 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı