KURUMSAL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ

Ali Seydi KOCA
Başkan Yardımcısı
Bağlı Birimler
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belgin ALPDOĞAN
Başkan Yardımcısı
Bağlı Birimler
Zabıta Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Osman Derya TIKIR
Başkan Yardımcısı
Bağlı Birimler
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müd.
Fen İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müd.
Sümran ÜNAL
Başkan Yardımcısı
Bağlı Birimler
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü