HİZMETLERİMİZ 2018 YILI ÜCRET TARİFLERİMİZZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Müdürlüğü Ücret Tarifesi 
 

AÇIKLAMA

 

Zabıta Müdürlüğünün el koyduğu ve yediemin aldığı her türlü malzeme günlük ücret (pazar aracı, tezgâh, vb.)

10,00 

Hafriyat Takip Fişi Basım Ücreti (1 Adet Fiş)

15,00 

Ana Bulvar-Cadde güzergâhında bulunan seyyar satıcılardan işgal ücreti (0-3 m2) (GÜNLÜK)

2,50 

Ana Bulvar-Cadde güzergâhında bulunan Stant-Tanıtım Ücreti (0-3 m2) (GÜNLÜK) (Ticari bir işletme kapsamında işyeri reklamı, tanıtım, reklamasyon kapsamlı)

20,00 

Sezonluk Seyyar Tezgâh (gezici olmayan mısır, çerez, boncuk, tespih vb.) (MAYIS-EYLÜL)

450,00 

Çiçek satış tezgâhları (gezici olmayan) YILLIK (Aylık 25 TL)

300,00 

Her türlü Stant Tanıtım, reklam amaçlı yer tahsisi (günlük)

50,00 

Her türlü araçlı, reklam, tanıtım için yer tahsisi (günlük)

150,00 

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ ÜCRETLERİ KAYIP VE ZAYİ EDİLEN HER TÜRLÜ ONAYLI BELGE BASILI EVRAK ÜCRETİ, MESUL MÜDÜRLÜK, CANLI MÜZİK İZNİ VE MESAFE TESPİT ÜCRETLERİ

Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Müesseselerin işyeri ruhsatları kapsamında talep edilen belgelerin onaylı suretleri (İşyeri Ruhsatı, Hafta Sonu Çalışma Belgesi, Canlı Müzik İzni, Mesul Müdür Belgesi, dosya kapsamında bulunan her türlü evrak) (Sayfa başına)

40,00 

Kayıp Belge Ücreti

100,00 

Canlı Müzik İzin Belgesi

1.200,00 

Mesul Müdürlük Belgesi

1.000,00 

TAPDK içkili yer ve içki satışı ve diğer mesafe ölçüm tetkik ücreti

150,00 

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

Toptan Gıda, Süpermarket, Marketler Zinciri, Alışveriş Merkezleri Bünyesinde Bulunan Her Türlü Sıhhi İşyerleri, Lokanta, Pide ve Kebap Salonları, Kafe, Kafeterya, Pasta/Unlu Mamul Satış Yerleri, Kahvaltı Salonları, Beyaz Eşya, Mobilya Satış, Medikal, Optisyen (Gözlük Satış Mağazası), Bakım Evleri, Kreş, Spor Salonları, Fastfood Zincirlerine Ait İşletmeler, Yaygın Satış Mağazaları, Outlet Mağazaları, Teknoloji Marketleri

0-50 m2

1.000,00 

51-100 m2

1.500,00 

101-250 m2 ve üzeri

2.000,00 

251 m2 ve üzeri

2.500,00 

Banka, Kuyumcu, Döviz Büroları, Factoring ve Finansman Şirketleri, Emlak Ofisleri

 

0-50 m2

1.000,00 

51-100 m2

1.500,00 

101-250 m2

2.500,00 

251 m2 ve üzeri

3.500,00 

Sigorta Acenteleri, Araç Kiralama Acenteleri

0-50 m2

1.000,00 

51-100 m2

1.500,00 

101-250 m2

2.000,00 

251 m2 ve üzeri

2.500,00 

Özel Radyo, Televizyon ve Basın Yayın Kuruluşları

0-50 m2

1.000,00 

51-100 m2

1.500,00 

101-250 m2

2.000,00 

251 m2 ve üzeri

2.500,00 

Güzellik Salonları

0-50 m2

1.000,00 

51-100 m2

1.500,00 

101-250 m2

2.500,00 

251 m2 ve üzeri

3.500,00 

Yukarıdaki Listede Bulunmayan Diğer Tüm Sıhhi İşletmeler

0-50 m2

250,00 

51-100 m2

400,00 

101-250 m2

550,00 

251 m2 ve üzeri

750,00 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

Lunapark, Düğün Salonu, Sinema Salonu (Alışveriş Merkezi bünyesinde olanlar dâhil) 

0-100 m2

1.500,00 

101-200 m2

2.000,00 

201 m2 ve üzeri

2.500,00 

İçkili Umuma Açık İşletmeler

 

0-100 m2

1.200,00 

101-200 m2

1.600,00 

201 m2 ve üzeri

2.000,00 

Kahvehane, Ganyan Bayileri, Oyun Salonları, Play Station vb. Oyun Konsollarının Bulunduğu Oyun Salonları, İnternet Salonu, Her Türlü Federasyon Dâhilinde Olan Bilardo vb. Oyun Salonları. 

0-100 m2

750,00 

101-200 m2

1.000,00 

201 m2 ve üzeri

1.250,00 

Oyun Yerleri (Paintball, Kaçış Evi vb.)

0-100 m2

1.500,00 

 

101-200 m2

2.000,00 

201 m2 ve üzeri

2.500,00 

Otel, Motel, Pansiyon ve Her Türlü Konaklama Yeri 

0-50 m2

1.000,00 

51-100 m2

1.000,00 

101-200 m2

1.500,00 

201-300 m2

2.000,00 

301 m2 ve üzeri

2.500,00 

Hamam, Sauna, Masaj Salonları ve Bu Kapsamda Hizmet Veren Tüm İş Yerleri 

0-100 m2

800,00 

101-200 m2

1.200,00 

201 m2 ve üzeri

1.600,00 

GAYRI SIHHİ MÜESSESE İÇİN BELİRLENEN TETKIK, SINIF TESPİTİ VE KONTROL ÜCRETLERİ

2. SINIF 0-150 m2

1.500,00 

2. SINIF 151-300 m2

2.000,00 

2. SINIF 301-500 m2

2.500,00 

2. SINIF 501 m2 ve üzeri

3.000,00 

3. SINIF 0-150 m2

1.000,00 

3. SINIF 151-300 m2

1.500,00 

3. SINIF 301-500 m2

2.000,00 

3. SINIF 501 m2 ve üzeri

2.500,00 

ENERJİ SANTRALLERİ;

Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri

Rüzgâr Enerji Santralleri

Jeotermal Enerji Santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler

Hidroelektrik Santralleri (HES)

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ GELİR ÜCRET TARİFESİNDEN MUAFİYET

Denetimli serbestlik yükümlüleri için, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış projeler için İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı talep edildiğinde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84 üncü maddesinde belirtilen harçlar hariç olmak üzere, belediyemizden talep edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından, Gelir Ücret Tarifesindeki işyeri sınıflarına göre belirlenen ücretlerden muaftır.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84 üncü maddesinde belirtilen harçlar hariç olmak üzere, belediyemizden talep edilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından, Gelir Ücret Tarifesindeki işyeri sınıflarına göre belirlenen ücretlerden muaftır.

PAZAR YERLERİ GELİR ÜCRET TARİFESİ

 

Haftanın belirli günlerinde tahsis edilen semt pazarı beher m2/günde

1,00 

Mayıs-Eylül Ayları dâhil olmak üzere Sezonluk Karpuz Tezgâhı İçin İşgal Ücreti (ANA GÜZERGÂH)

2.000,00 

Mayıs-Eylül Ayları dâhil olmak üzere Sezonluk Karpuz Tezgâhı İçin İşgal Ücreti (ANA GÜZERGÂH DIŞI)

1.500,00 

Seyyar Esnafa Verilecek Kimlik Kartlarından Alınacak Ücret

10,00 

Hayvan Pazarında Kapalı Padoklarda Yer Tahsis Ücreti                                                                 VET. MÜD. KAPSAMINDA-ŞU AN ZBT. YAPIYOR.

1.100,00 

Hayvan Pazarında Açık Padok Yer Tahsis Ücreti                                                                        VET. MÜD. KAPSAMINDA-ŞU AN ZBT. YAPIYOR

800,00 

Dalama Hayvan Pazarı Kapalı Padok Yer Tahsis Ücreti

600,00 

Dalama Hayvan Pazarı Açık Padok Yer Tahsis Ücreti

400,00 

Umurlu Hayvan Pazarı Açık Padok Yer Tahsis Ücreti

300,00 

PAZAR YERLERİ GELİR ÜCRET TARİFESİ

Kapanan Belde Belediyeleri Tüm Esnaf Grubu Tahsis Bedeli (1 metre)

100,00 

Açık Semt Pazar yerleri 1. Sınıf yerler (Sadece Salı Pazarı Barbaros, Pınarbaşı, 117 sokak üzeri)

400,00 

Açık Semt Pazar Yerleri tüm Esnaf Grubu (1 metre)

120,00 

Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde Tüm Esnaf Grubu Tahsis Bedeli (1 metre)

50,00 

Açık Semt Pazar yerleri Basılı Evrak Ücreti

25,00 

Pazarcı Kimlik Kartı ücreti

15,00 

Pazarcı Tahsis Belgesi Ücreti

15,00 

POSTA TEBLIĞ ÜCRETI

20,00 

Kura İşlem Ücreti

30,00 

Diğer Hizmet Bedelleri

150,00 

Tahsis Geciktirme Bedeli (Günü Geçen Tahsis İşlemleri İçin)

75,00 

Pazar Yeri Tezgah Ücreti (1x1,30 metre ebadında sabit tezgah)

300,00 

AÇIKLAMA

 

Efekent Pazar Yeri 1 Parsel Tahsis Ücreti (1.Sınıf)

3.000,00 

Efekent Pazar Yeri 1 Parsel Tahsis Ücreti (2.Sınıf)

2.000,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (1.Sınıf 7 m2 veya 7,5 m2)

3.500,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (1.Sınıf 6 m2)

3.000,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (1.Sınıf 4 m2)

2.000,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (1.Sınıf 1,5 m2)

1.000,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (2.Sınıf 15 m2)

2.000,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (2.Sınıf 25 m2)

3.000,00 

Fatih Kapalı Pazar Yeri (2.Sınıf 27 m2)

3.500,00 

Salı Pazarı Pınarbaşı Caddesi Üzeri (Çamların Alt Bölümü) 5,5 m. altı

1.000,00 

Salı Pazarı Pınarbaşı Caddesi Üzeri (Çamların Alt Bölümü) 6 m. üstü

1.500,00 

Ata Kapalı Pazar Yeri 1 Parsel Tahsis Ücreti

1.000,00 

Ovaeğmir Pazarı Tüm Esnaf Grubu (1 Parsel)

2.500,00 

Umurlu Pazar Yeri (1 Metre)

100,00 

Dalama Pazar Yeri (Açık Alan 1 Metre)

80,00 

Dalama Pazar Yeri (Kapalı Alan 1 Metre)

100,00 

Tepecik-Çeştepe Pazarı (1 Metre)

80,00 

Kapalı Pazar Yeri Seyyar Arabacı Plaka Tahsis Ücreti

500,00 

TAKSİTLENDİRME

 

İlk defa verilen ya da yenilenerek verilen tahsis ücretlerinin tutarlarının da;

 

2.000,00 TL. - 3.500,00 TL arası Pazar Yeri Tahsis Bedeli olanlar için 5 Taksit

3.500,00 TL'yi aşan Pazar Yeri Tahsis Bedeli olanlar için 9 Taksit

Not: Söz konusu taksitlendirme işlemi yapılırken taksit tutarına komisyon veya toplam borç tutarına %5 oranında taksit bedeli de konulabilir.