HİZMETLERİMİZ 2018 YILI ÜCRET TARİFLERİMİZSAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Sağlık Müdürlüğü Ücret Tarifesi

Ambulansm hasta nakli için Belediye hudutları dışına çıkması halinde (Asfalt — ham yollar için toplam km için)

1,00 TL

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlar ile ibadethanelerin her türlü uygulama için M2 ilaçlama ücreti

-

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlardan M2 ilaçlama ücreti

1,00 TL

Ticarethaneler, fabrikalar, imalathaneler, spor alanları, oteller, özel eğitim kurumları, özel yurtlar vb. alanlar ile konutlardan (çatı arası, mesken,

merdiven - havalandırma boşluğu, bodrum, sığınaklar)  her uygulama için M2 ilaçlama ücreti

1,00 TL

Kemirgen mücadelesinde kullanılacak her bir monitör için

10,00 TL