HİZMETLERİMİZ 2018 YILI ÜCRET TARİFLERİMİZEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Ücret Tarifesi

SIRA NO

AÇIKLAMA

2018 YILI

1

Şerh terkin işlemi

130,00-TL.

NOT: Gelir Ücret tarifesinin genelinde yer alan tüm ücretlere Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan gecikme zammı oranları uygulanması, tahsil aşamasına gelmiş geriye dönük ücretlerden (en az 6 ay ve öncesine ait) icralık duruma düşmemiş olanlarına, borçlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yapılandırma ve zaman aşımına uğramış olan alacakların terkin işlemini yapma konusunda Efeler Belediye Encümenine yetki verilmesine,