HİZMETLERİMİZ 2017 YILI ÜCRET TARİFLERİMİZVETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi

MEZBAHA VE SOĞUKHAVA ÜCRETLERİ 

Büyükbaş kesim ücretleri

123,00 TL/Ad.

a)Küçükbaş kesim ücr.(iç)

16,50 TL/Ad.

b)Küçükbaş kesim ücr.(dış)

15,50 TL/Ad.

Satışı yapılan büyükbaş hayvanlardan alınan işgal harcı

3,00 TL/Ad.

Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan alınan işgal harcı

0,50 TL/Ad.

Dezenfeksiyon Belgesi düzenleme ücreti

2,00 TL/Ad.

Büyükbaş kurban kesim ücr.

170,00 TL/Ad.

Küçükbaş kurban kesim ücr.

50,00 TL/Ad.