HİZMETLERİMİZ 2017 YILI ÜCRET TARİFLERİMİZİMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İmar Ve Şehırcilik İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesi

PLAN VE HİZMET ÜCRETLERİ

1. imar Durumu Belirleme ücreti (KDV dahil)

 

a) Konut (beher m2 için)

0,85 TL

 

b) Ticaret ve Diğerleri (beher m2 için)

1,25 TL

 

c) imar Planı ve mülga Köy Yerleşik Alan Sınırları Dışında (beher m2 için)

0,12 TL

 

d) Yenileme (İlk yıl içinde - tek belge için)

110,00 TL

 

e) Yenileme (ilk yıldan sonra - beher m2 için)

0,60 TL

 

Mülga köy Yerleşik alanlarında yapılaşma izni ücretsiz ve Mevzii imar planı olan yerlerde İmar Durum Belgesi (beher m2 için)

0,12 TL

2. İmar Uygulama Hizmetleri (KDV dahil)

a) Yola Terk ücreti (KDV dahil)(Parsel Alanı beher M2 için)

 

 

1-Konut

0.15 TL

 

2-Ticari

0.20 TL

b) 18. Madde Uygulaması (isteğe Bağlı) (KDV dahil)

 

 

1) 0-5 ha. Maktuen

250,00 TL

 

2)5ha. -50 ha. 250,00 TL+ 5 ha. üzeri her ha. için

7.00 TL

3. HALİHAZIR HARİTA ARAZİ ARAZİ VE BÜRO KONTROL ÜCRETİ (KDV dahil)

 

a) 0-5 ha. Maktuen

250,00 TL

 

b) 5ha. -50 ha. 250,00 TL+ 5 ha. Üzeri her ha. için

7.00 TL.

4. Kaldırım Kullanım Ücreti (Arsa Cephe Uzunluğu x Gün) (KDV dahil)

0,40 TL.

5. Temel ve Subasman Kontrol ücreti (inşaat Alanı x TL) (KDV dahil)

0,60 TL

6. Kat Vizesi (Demir) ) Kontrol ücreti (Kat Alanı x TL) (KDV dahil)

0,60 TL

7. Tesisat Vizesi Kontrol ücreti (inşaat Alanı x TL) (KDV dahil)

0,30 TL

8. Sığınak Kontrol ücreti (Sığınak Alanı x TL) (KDV dahil)

0,50TL

9. Isı Yalıtım Vizesi Kontrol ücreti (inşaat Alanı x TL) (KDV dahil)

0,50TL

10. Kayıt Suret Ücreti (KDV dahil)

 

 

a) Sayfa Sureti

20,00 TL

 

b) İmar Planı Örneği

22,00 TL

 

c) İmar Planı Örneği-A3-

33,00 TL

11. İmar Planı Pafta Ücreti (KDV dahil)

 

 

a)1/1000 ölçekli

250,00 TL

 

b)1/2000 ölçekli

350,00 TL.

 

c)1/5000 ölçekli

500,00 TL.

12. Asansör Tescil İşlemi ücreti (KDV dahil)

150,00 TL

13. Kat irtifakı Tesis ücreti (Bağımsız Bölüm x TL) (KDV dahil)

100,00 TL

14. YAPI KULLANMA İZİN ÜCRETİ (KDV DAHİL)

 

a) Konutlar

 

 

0/150 m2 bağımsız bölüm x TL

110,00 TL

 

150 m2den büyük konutlar m2x0,30+100,00 TL

rn2x0,35+110,00

TL

b) İşyeri

 

 

0-25 m2 arası

145,00 TL.

 

25m2 den büyük işyeri m2x0,75+130,00TL.

m2x0,80+145,00 TL

15. YAPI GENEL KONTROL ÜCRETİ (KDV dahil)

 

 

m2Xtl

0,45 TL.

16. Ekspertiz Rapor ücreti (KDV dahil)

150,00TL.

17. Arşivden Belge örneği TL x Sayfa (KDV dahil)

15,00TL.

18. İş Bitirme Belgesi (KDV dahil)

150,00TL.

19. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ (KDV DAHİL)

 

a)Meclis Tetkik Ücreti 

 

1)Konut

1.100,00 TL.

 

2)Ticaret

1.650,00 TL.

b) Belediye Meclisince Karar Bağlanan Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanan ilave ve parsel ölçeğinde imar planı onama işlem ücretleri 

 

KULLANIMLAR

MİKTAR(TL)

1

KONUT ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

15,00 TL

2

TİCARET ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

3

KARMA KULLANIM ALANLARI (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 13(3c)Maddesi kapsamında Ticaret + Konut, Turizm + Ticaret, Turizm + Ticaret + Konut kullanımları)-(İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

30,00 TL

4

TURİZM (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

33,00 TL

5

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI (Tapu alanının her m2 için)

55,00 TL

6

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

27,50 TL

7

SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, DEPOLAMA (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

27,50 TL

8

ÖZEL EĞİTİM, ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, ÖZEL YURT, ÖZEL SPOR ALANLARI (Tapu alanının her m2 için)

22,00 TL

9

TRAFO, DOĞALGAZ REGÜLATÖR İSTASYONU (Tapu alanının her m2 için)

33,00 TL

10

ENERJİ SANTRALİ (Tapu alanının her m2 için)

 

 

  1. NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ALANI

100,00 TL

 

  1. TERMİK SANTRAL ALANI

100,00 TL

 

  1. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ ALANI

1,50 TL

 

  1. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ALANI

1,50 TL

 

  1. JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ ALANI

50,00 TL

c) Belediye Meclisince Karar Bağlanan Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanan uygulama imar planı değişikliği onama işlem ücretleri

 

KULLANIMLAR

MİKTAR (TL)

1

KONUT ALANLARI (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

15,00 TL

2

TİCARET ALANLARI  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

3

KARMA KULLANIM ALANLARI (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 13(3c)Maddesi kapsamında Ticaret + Konut, Turizm + Ticaret, Turizm + Ticaret + Konut kullanımları)- (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

30,00 TL

4

TURİZM  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

33,00 TL

5

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI (Tapu alanının her m2 için)

27,50 TL

6

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

27,50 TL

7

SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, DEPOLAMA  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

27,50 TL

8

ÖZEL EĞİTİM, ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, ÖZEL YURT, ÖZEL SPOR ALANLARI (Tapu alanının her m2 için)

22,00 TL

9

TRAFO, DOĞALGAZ REGÜLATÖR İSTASYONU (Tapu alanının her m2 için)

33,00 TL

10

ENERJİ SANTRALİ (Tapu alanının her m2 için)

 

 

  1. NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ALANI

100,00 TL

 

  1. TERMİK SANTRAL ALANI

100,00 TL

 

  1. RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ ALANI

1,50 TL

 

  1. GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ALANI

1,50 TL

 

  1. JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ ALANI

30,00 TL

 

NOTLAR

*

İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği ile oluşan park alanlarından, çocuk oyun alanlarından, rekreasyon alanlarından, kamuya ait spor alanlarından, yollardan, otopark alanlarından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık, resmi kurum, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanlarından, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait alanlardan, ibadet alanlarından ücret alınmaz.

*

Mahkeme kararı gereği olan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ve ilgilisince başvuru yapılmadan 2863 sayılı yasa gereği zorunlu olarak yapılan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ücret alınmaz.

*

Islah planlarında ilgili yasa gereği sadece maddi teknik hata nedeniyle imar planı değişikliği yapılabildiğinden, yapılan plan değişikliğinden ücret alınmaz.

*

Gelir Ücretleri, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından uygun bulunan İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra askı sürecinden önce makbuzu ile tahsil edilir.

*

Yukarıda belirlenen, İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği gelir ücretleri, ilgilisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife üzerinden hesaplanır.

*

Taahhütname imzalanmadan ilave imar planı/plan değişikliği dosyası meclis gündemine alınmaz.

*

Konut altı ticaret kullanımı (zemin kat ticaret kullanımı) olan alanlarda, ticaret olan zemin kat ve konut katlarının ücretlendirilmesi, emsale dâhil toplam inşaat alanından ayrı ayrı yapılır.

*

İstikamet tadilatı amaçlı imar planı değişikliklerinde ücretlendirme tapu alanı üzerinden olacaktır.

20. RAPOR VE TETKİK ÜCRETLERİ (beher rapor/proje için) (KDV dahil)

 

a) 3194 sayılı İmar Yasasının 39. maddesine göre düzenlenen rapor

250,00 TL.

 

b) III. Derece Arkeolojik Sit Alanında, Tescilli Yapılarda ve Koruma Alanlarında Restorasyon, Restitüsyon ve Yeni Yapılanmalarda 

 

1)Proje Tetkiki

55,00 TL

 

2)Yapı Kullanmaya Esas Uygunluk Raporu

275,00 TL

 

c)Nazım İmar Planına Esas Kurum Görüş Raporu

275,00 TL

21. Müteahhit Sicil Tutma ücreti (Yıllık) (KDV dahil)

600,00 TL.

22. PROJE KOPYA ÜCRETİ (KDV dahil

 

 

1- Ozalit Kağıt (m2)

11,00 TL

 

2- CD Kopya (Adet)

22,00 TL

23. PLOTTER ÇIKTILARI (TL Adet)  (KDV dahil)

 

 

Pafta (Doluluk)

100% (TL)

50% (TL)

25% (TL)

2017

2017

2017

 

AO

110

85

55

 

A1

85

55

45

 

A2

70

45

33

 

A3

50

35

30

24. CD BİLGİLERİ (KDV dahil)

 

 

 

 

ALAN (Halihazır-imar- Altyapı)

100%

50%

25%

 

Parsel

35

30

30

 

Ada

140

110

110

 

Pafta (TL /Adet)(KDV dahil) 1/1000 ölçekli

1650

1350

1100

25. SCAN ALMA (TL/Adet) (KDV dahil)

 

 

CD Bilgisi

110,00 TL

 

Çıktı Alınması

85,00 TL

26. KOORDİNAT DEĞERİ (TL/Nokta) (KDV dahil)

 

 

Nokta

22,00 TL

 

Poligon

27,50 TL

 

Çıktıların Renkli Olması Halinde 2 kat ücret alınır)

 

27. Jeolojik Etüt (Zemin Etüt) Arazi Kontrol Ücreti (KDV dahil) 

 

inşaat Alanı 500 m2ye kadar olan parseller

110,00 TL

 

500 m2 yukarısı ilave her 250 m2 için

35,00 TL