Liste Geri GÜNCEL 04.10.2018 MECLİS GÜNDEMİ

04.10.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. 2019 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesiile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. 2019 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesiile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2270 ada 7 parsel nolu okul kompleksi alanında yer alan taşınmaz için ilkokul alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Merkez Yeniköy Mahallesi 490 parsel nolu taşınmazlar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı